Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Raoul Plus: Lumen Christi – I. rész

A jezsuita Raoul Plus (1882–1958) az egyik legismertebb és legkedveltebb francia aszkétikus író, a szerzetesi élet nagy ismerője. Szem előtt tartja azt a fontos tényt, hogy az elmélkedés a léleknek Istennel való legszemélyesebb cselekménye, amelynek folyásába egy harmadik személy nem szólhat bele. Csak Isten és a lélek van jelen, és társalog, tanácskozik, határoz és cselekszik, vagyis végzi az értelem, érzelem és akarat műveleteit az elmélkedés elzárt kertjében.

Ez a műve az év minden napjára rövid elmélkedési anyagot ad szerzetesnők részére. Ez az első rész december, január és február hónapokat öleli föl, ádventtől nagyböjtig. Nem csupán olyan elmélkedéseket találunk ebben a műben, amelyek a gyenge lelkek segítségére szolgálnak, hanem olyan gondolat- és imádságanyagot is, amely a legmagasabb lelkeknek és szíveknek is megfelel. A könyv, rövid elmélkedései miatt, megengedi a tartalmasabb könyvek használatát, feltételezi és nem helyettesíti az evangélium elmélyült ismeretét. A közölt anyag nem alkotja az elmélkedést magát, csupán arra csalogat és vezet, és csak annyiba van értéke, amennyiben sugalmaz, ersősít és segít az isteni egyesülésre.

December havi elmélkedések: 1. Meghívás a benső életre (I.); 2. Meghívás a benső életre (II.); 3. Segítség a világ üdvözítésében; 4. Mária és József; 5. A megtestesülés után; 6. A kegyelemállapot boldogsága; 7. Elzárt forrás; 8. Szeplőtelen Fogantatás; 9. A nyitott kemence; 10. A loretói ház; 11. A feledés órája; 12. Ájtatosság a láthatatlan Vendég iránt; 13. Isten a lélekben; 14. Ízleljem meg Istent bennem; 15. Mindig imádkozni; 16. Nézzem Máriát; 17. Isten háza; 18. Aranyposztó-tábor vagy istálló; 19. Eltorlaszolni; 20. Előkészület az elmélkedésre.; 21. Az én jászolom; 22. Útban Betlehem felé; 23. Mária mindent megőrzött magában; 24. A csendes József; 25. Az emberré lett Szeretet; 26. A világhoz való ragaszkodás; 27. Jézusra boruló János; 28. Aprószentek; 29. Nagy öröm; 30. Tilos az álldogálás; 31. A jó szerzetesnő.

Január havi elmélkedések: 1. Újév; 2. Jézus a rád emlékezés…; 3. Kövessem a csillagot; 4. Pásztorok és bölcsek; 5. A jászol szegénysége; 6. Vízkereszt; 7. Az Ige; 8. Gyermekekhez hasonlítani; 9. Engedelmesség; 10. Lelki hámozás; 11. Három napig elveszve; 12. A Szentcsalád feje; 13. Jézus keresztsége; 14. Újjászületni; 15. Rideg szeretet; 16. Növekedni; 17. Közönséges Gyermek; 18. Szegénységi fogadalom; 19. Parancsolt cselekedet; 20. Miért engemet?; 21. „Ő előbb szeretett minket.”; 22. A kicsinyek kiváltsága; 23. Hagyjam el önmagamat; 24. A gyermekség szelleme; 25. Tökéletesen meghalni; 26. Különböző fajta imádság; 27. Hová sorozzam be magamat?; 28. A tökéletesség (I.); 29. „Sarutlan szív.”; 30. A tökéletesség (II.); 31. Két búzaszem, négy kalász.

Február havi elmélkedések: 1. A tökéletesség tökéletessége; 2. Jézus bemutatása a templomban; 3. Az egész darabot; 4. Fehér lap; 5. Az igazi értékek; 6. A „tulajdonos” szellem; 7. Az imádság ajándéka; 8. Felejtsem el a múltat; 9. Az órák felajánlása; 10. Ahol akar; 11. Mária-szeretet; 12. Nehéz imádság; 13. Ismerjem meg, hogy szeressem; 14. Szeressem, hogy megismerjem; 15. „Hogy Isten megelégedett legyen.”; 16. Háromfajta szerzetesi közösség; 17. Az idő rövidsége; 18. Isten állandó szomszédsága; 19. Semmitől se féljünk; 20. Nem vagyok a világból; 21. Cselekedeteimnek átütő ereje; 22. Sohase bosszankodjam; 23, Negyvenórai szentségimádás; 24. Szentlecke, amely megtérít; 25. Engesztelés; 26. (Hamvazószerda) Minden korban; 27. Földcsuszamlás; 28. Az élet átmenet; 29. Boldogság elmélkedni.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1939 | Oldalszám: 179 | Méret: 15x10 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |