Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Raoul Plus: Krisztust sugározzuk. A világi apostolkodás könyve

A világ bizonytalanságban egy a bizonyos: a történelem szövőszékénél Isten ül, s az utolsó szót az mondja ki, kit utoljára küldött nekünk: Krisztus. Krisztus holnap is az lesz, ki volt tegnap és kétezer éven át: Megváltónk és üdvözítőnk. Megmarad az emberi haladás alaptervezete, amelyet Isten készített, s amelynek célja, hogy egyszer Isten országa legyünk. Megmarad Krisztus küldetése, hogy a földi események cik-cakján keresztül építse Isten országát. Megmarad a mi kötelezettségünk is, hogy ebből az építésből mindnyájan kivegyük a részünket, papok és világiak, mert egyformán Krisztus titokzatos testéhez tartozunk.

E nagy és gyönyörű munkálatra papnak és apostoli lelkű világinak jól fel kell készülni. A felkészülés útját mutatja meg a világhírű elmélkedő, P. Plus jelen könyve. Krisztust kell sugároznunk, ám csak akkor tehetjük ezt, ha másik krisztusok vagyunk. Akkor visszük előbbre a kereszténység világhódító munkáját, ha Krisztus módszereivel dolgozunk. Az Ő módszere pedig az volt, hogy az égből szállott alá, hogy megtestesült, szenvedett és eltemettetett.

Az új időket építőknek is az égből kell alászállniok, a kegyelmek bőségével terhesen. Krisztust csak az sugározhatja, aki közel áll Krisztushoz. Az apostoli munka nem egyszer azért eredménytelen, mert kevés ima előzte meg. Minden apostoli munka előfeltétele: az imádság mozdulatlansága. Testesítsék meg az igazságot, jó emberi tulajdonságaikban tegyék azt láthatóvá és vonzóvá, és ezzel tegyenek bizonyságot a kereszténység nagyságáról és szépségéről. Ne utasítsák el a szenvedést és áldozatot. Ismerjék el, hogy az igazi kereszténység megteremtése sokba kerül. Talán mi magunk teljes kiürítésébe. Áldozat és hódítás együtt jár. Akkor vagyunk másik Krisztusok, ha keresztre kerülünk. És vállaljuk az eltemettetést… A névtelenségig, a látszólagos eredménytelenségig. Aki P. Plus-szal megjárja e négy lépcsőfokot, az alkalmassá válik, hogy Krisztust sugározza a krisztustalan világba.

A könyv elmélkedései e négy lépcsőfok szerint:

I. Alászállás az égből (Alászállás; Az égből)
II. Megtestesülés (Az igazságot tegyük láthatóvá; Az igazságot tegyük vonzóvá; Adjunk hősies példát)
III. Szenvedés (Áldozat és szentség; Áldozat és hódítás; Mit áldozzunk fel?)
IV. Eltemettetés (A Mester példája; A Mester példájának alkalmazása)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 151, [1] | Méret: 14x10 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |