Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Petruch Antal: Jézus Szíve apostola. P. Bíró Ferenc S. J. emlékezete (1942)

Egy szerzetes páter, a jezsuita Bíró Ferenc emlékezetét újítja föl e könyv, nemcsak mint az Istenbe-merültség, hősies kötelességteljesítés és lángoló papi buzgalom ragyogó mintaképe, nemcsak mint a legjobb lelkipásztorok és lelkiatyák közt is szeretetének és szíve jóságának páratlan melegével messze kimagasló jópásztori egyéniség, hanem mint messzeágazó és termékeny kezdeményezések elindítója, egészséges és nagystílű elgondolások, gyakorlati tervek és útmutatások kitermelője, egy fáradhatatlanul bátorító, lelkesítő, biztató és sebeket gyógyító vezér, akinek nyomában szeretet és szent vidámság rózsái keltek mindenütt s áldás fakadt bőven, amerre csak járt.

Hálás szívvel emlékeznek rá magyar rendtársai, akiknek 9 éven át rendfőnökük, provinciálisuk volt s akinek nevéhez a magyar rendtartomány történetében igen fontos és áldásos kezdeményezések fűződnek. Hálásan gondol rá a magyar papság, amelyet gyújtó szavával, szent gyakorlataival, cikkeivel és lelki vezetésével a legmagasabb papi életeszmény, a Szent Szív felé igazított. Hálával azok az egyesületek és intézmények, amelyeket vagy létesített, vagy ő növelt naggyá: a Mária-kongregációk, Jézus Szíve-szövetségek, világi apostoli kezdeményezések, s nem utolsó helyen a Hitoktatónők Testülete, akiknek intézménye szintén az ő lánglelkéből pattant ki. De talán valamennyi közt legmaradandóbb alkotása: a Jézus Szíve Népleányainak Társasága, az a modern, apostoli életcélokat maga elé tűző s a mellett a lelkiség legmélyebb forrásaiból, az Üdvözítő Szívének szeretetéből táplálkozó női alakulat, amelynek ő, főleg élete második és befejező szakában, gondjai, figyelme és szeretete legjavát szentelte.

Amit Prohászka Ottokár saslelke meglátott és hirdetett, azt P. Biró a gyakorlati életben óriási áldozatok árán megteremtette. Vajúdó korunk gazdasági és ipari életébe belevinni a katolikus élet áramát, lendületét és belesugároztatni Krisztus szellemét: ez volt főcélja és főeredménye.

Ez a kötet a munka II., bővített kiadása. Az első kiadás 1939-ben jelent meg az alábbi borítóval.

Az életrajz fejezetei:


A Sajgó-erdőben
Küzdelmes pályaválasztás
A szentség iskolájában
Tanulmányi évek (St. Andrä; Kalocsa és Pozsony; Az isteni tudomány csarnokában; A gyöngélkedő; A harmadik próbaév)
A kalocsai konviktus élén
Pozsony és Budapest
Társadalmi és világproblémákkal szemben
A gyermekek hitoktatásáért
A Szív-újság és a Szívgárda („A Szív”; Lapterjesztők; Száműzetésben; A Szívgárda)
Egy gondviselésszerű alapítás: Jézus Szíve Népleányai Társasága (Az alapító eszméi; A megalakulás; A Társaság szelleme; A Társaság működése; A Társaság házai; A józan és erélyes lelkivezetés művészete)
A munka embere
Isten embere
Imádságos élet
Az alázatos szívű Jézus nyomában
Az engedelmes akarat hőse
A szenvedés útján
A Szent Szív apostola
A szeretet hirdetője (Istenszeretete; Felebaráti szeretete; Szociális szeretete)
Széchenyi hazaszeretetének örököse
A rendtartományfőnők
Az élet alkonyán
„Végy magadhoz, Uram!”

Egy más kiadás biritólapja

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1942 | Oldalszám: 278, [10 tábla kép] | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Jézus Szíve Népleányai Társasága | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |