Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Keyes Parkinson Franciska: Égben írt könyv. A lisieux-i Kis Virágnak földi élete

A könyv szerzője egy amerikai szenátor felesége. Amikor írta a könyvet, még protestáns volt, a könyv megírása után pér évvel katolizált. Protestáns volta nem egy helyen kiérezhető a sorok közül, de a fordítás ezen semmit sem változtat, hiszen egy sem bántó.

A könyv méltó helyet foglal el a lisieux-i kis Szentnek eddig már nagyszámú és kiváló életrajzai között, sőt bizonyos tekintetben hézagpótlónak nevezhető, amennyiben női szemmel nézi kis Terézkét és annak körülményeit, s figyelme igen sok olyan apró részletre terjed ki, amelyet férfi nem vesz észre. Bámulatos, mennyire bele tudja magát élni a gyermek Terézkének lelki világába, s megérteni például azt a lelki válságot, melyet benne édesanyjának halála okozott.

Magától értetődik, hogy ezt a művet csakis úgy tudjuk majd élvezni, ha nem keresünk benne olyasmit, amit írója nem akart vagy tudott volna megírni. Előszavában világosan körvonalazza célját, ő nem ért a teológiához, nem ért a katolikus aszkézishez, tehát ne várja tőle senki Kis Terézke természetfölötti életének elemzését, fejtegetését és méltánylását, ő nem akar a szó szoros értelmében vett életrajzot írni, mert azt annyian és oly kitűnően megírták már, hogy ezen életrajzok mellett az övé eltörpülne. Neki kimondottan egyedüli célja érdekes könyvet írni Kis Terézről. Ezért mellőz igen sok olyan adatot, amelyet más életrajzokból ismerünk; ellenben saját élesszemű megfigyelései alapján igen sok olyant sorol fel, amelyek elkerülték az eddigi írók figyelmét. A könyv az amerikai olvasóközönségnek készült, így sok olyan dolgot tartalmaz, amely nekünk természetes.

Igen sok ember a kimondottan vallásos irányú könyvet elvből nem veszi kézbe. Ilyeneknek való ez a mű. Nem aszkézis, nem egészen szentéletrajz, de azért útmutató a katolikus Egyház felé.

A könyv tartalma:

Első rész: A vetés ideje
1. Normandia panorámája; A Martin család; Szentünk születése; A keresztelés; Terézke megbetegszik; Taille Róza házában; Terézke újra otthon; Idillikus családi élet Alenconban.
2. Martin Lajosné halála; Martin úr családjával Lisieux-be költözik; Les Buissonnets; Karácsony Martinéknál; Terézke meglátja a tengert; Az úrnapi körmeneten.
3. A lisieuxi bencés nővérek apátsága; A nővérek tanítási és nevelési rendszere; Sainte Placide anya; Kisebb utazások; Terézke megbetegszik.
4. Az első szentáldozás ünnepségei Normandiában; Előkészület az első szentáldozásra; Elsőáldozási képecskék; Terézke egy hónapig bennlakó növendék; Az első szentáldozás napja.
5. Terézke magántanuló lesz; A „karácsonyi” kegyelem; Terézke közli édesatyjával, hogy szeretne belépni a Karmelita Rendbe.
6. Teréz küzd szerzetesi hivatásáért; Delatroëtte kanonoknál; A bayeux-i püspöknél. – A római utazás; Őszentsége XIII. Leó előtt; Utolsó napok a világban.

Második rész: Az érés ideje
7. A szerzetesi élet méltatása; A lisieux-i Kármel; Teréz mint jelöltnő; Teréz lelki tápláléka; A beöltöztetés.
8. Öt kisleány meglátogatja Teréz nővért; Meghosszabbítják az újoncévet; Martin urat szélütés éri; Fogadalomtétel.
9. Influenza járvány a lisieuxi Kármelben; Teréz nővér az újoncmesternő segédje lesz; Az önéletrajz eredete; Teréz nővér írói méltatása; A tüdővérzés.
10. A kilencvenes években a gümőkór gyógyítása; Teréz nővér betegségét későn ismerik fel; Meghiúsul Teréz hő vágya: a Hanoi-ba való költözés.
11. Teréz nővér a betegszobában; Szent Terézke látomásai; Prófétai ígéretek a halál utánra; Utolsó órák.

Harmadik rész: Az aratás
12. A temetés; Az önéletrajz hallatlan sikere; Természetfölötti jelek; Megindul a boldoggáavatási per; Kis Teréz szerepe az 1914-es világháborúban; A boldoggá- és szenttéavatás; Kis Teréz életszentségének méltatása.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 171 | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 11 MB |