Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Hunya Dániel (szerk.): Papi Lelkiség, 1947/48., 17. szám

1941-ben új kiadvány indult el Magyarországon, homlokán e két szóval: Papi Lelkiség. Emberi szemmel nézve vakmerő vállalkozás volt. A második világháború már javában dúlt, és az anyagi gondok egyre fokozódtak hazánkban is. A jövő is bizonytalanná vált. Másutt inkább csökkentették a hasonló kiadványok számát – Magyarországon pedig a szegedi egyházmegyeközi szeminárium lelkiatyja, P. Hunya úgy látta, hogy Isten akarata és a magyar papság lelki haszna sürgeti a kiadványnak elindítását.

Hunya Dániel látta, hogy az Egyház élete nagy lelki megújulás felé halad, és azt akarta, hogy a magyar katolicizmus és a magyar papság se maradjon el ettől a fejlődéstől. A papoknak is szükségük van egy lelkiatya szerető gondoskodására. Mintha csak megérezte volna, hogy közel az óra, amikor a „világ fejedelme” könyörtelen harcot fog indítani a magyar papság ellen, hogy megfossza őket a szeretettől, és gyűlölettel vegye körül őket, hogy pártokra szakadjanak és szétszóródjanak. Mintegy előre telíteni akarta a magyar papságot azzal a szeretettel, azzal a békességgel és egységgel, amelyet Jézus adott nekünk, amit a világ nem tud elvenni tőlünk. Talán nem vakmerő túlzás azt mondani, hogy olyan volt hazánk papjai életében a Papi Lelkiség kiadvány sorozata, mint az apostolok életében Jézus búcsúbeszéde az utolsó vacsorán, a szenvedés, a nagypéntek előtt. 1947 decemberében jelent meg a Papi Lelkiség utolsó száma, mert 1948 tavaszán már megkezdődött a katolikus nyomdák államosítása, a katolikus könyvek, kiadványok betiltása, az elfogatás, a kínszenvedés, a kálvária.

A sorozatnak 18 kötete jelent meg. Eleinte negyedévenként, az iskolaévet követve, a háború végén kimaradásokkal. Ez a kötet a sorozat tizenhetedik száma, mely az 1947/48-as évben jelent meg. A kiadványok rovatai: 1. Lelki élet; 2. Jópásztori szellem; 3. Önképzés; 4. Egység; 5. Confiteor; 6. Liturgia; 7. Szerzetespap; 8. Magyar népünk papja; 9 Világiak a papokért; 10. Szeminárium; 11. Irodalom; 12. Dolgozatok.

A kiadvány főképpen a jellemnevelése alapvető szempontjaival foglalkozik. Tartalma:
Az élet nagy rendező elve
A modern pedagógia
Hatékony nevelés

Lelki élet (Nevelői lélek; Papi fegyelem; „Magam útját járom!”)

Jópásztori szellem (A mai apostolkodás sajátos követelményei; Kereszténység a – percben; A francia papság ifjúságmentő vállalkozása a német megszállás idején)

Önképzés (A papi lelkiség lényegkeresése; Könyvekről; A vallásos nevelés mai problémái; Keresztény gyermeknevelés)

Egység (Kegyelmi egység. III. rész)

Confiteor (Tallózás az olasz papság életében)

Liturgia (A liturgikus műveltség; Jellemnevelés és liturgia)

Szerzetespap (A test és a lélek viszonya Szent Ignác szerint a lelki életben; A Regula lelkisége)

Magyar népünk papja (Magyar sors – magyar jellem; Akik értünk magyarokért áldozattá váltak; A pap alkonya)

Kispapegység (Máriabesnyő; „… Légy kegyes és maradj velünk! …”; Lelkiség; Önképzés; Apostoli élet; Életünk)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1947 | Oldalszám: 176 | Méret: 25x18 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Sorozat: Papi Lelkiség | Nyelv: magyar | Fájl méret: 23 MB |