Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Hunya Dániel (szerk.): Papi Lelkiség, 1943/44., 2. szám

1941-ben új kiadvány indult el Magyarországon, homlokán e két szóval: Papi Lelkiség. Emberi szemmel nézve vakmerő vállalkozás volt. A második világháború már javában dúlt, és az anyagi gondok egyre fokozódtak hazánkban is. A jövő is bizonytalanná vált. Másutt inkább csökkentették a hasonló kiadványok számát – Magyarországon pedig a szegedi egyházmegyeközi szeminárium lelkiatyja, P. Hunya úgy látta, hogy Isten akarata és a magyar papság lelki haszna sürgeti a kiadványnak elindítását.

Hunya Dániel látta, hogy az Egyház élete nagy lelki megújulás felé halad, és azt akarta, hogy a magyar katolicizmus és a magyar papság se maradjon el ettől a fejlődéstől. A papoknak is szükségük van egy lelkiatya szerető gondoskodására. Mintha csak megérezte volna, hogy közel az óra, amikor a „világ fejedelme” könyörtelen harcot fog indítani a magyar papság ellen, hogy megfossza őket a szeretettől, és gyűlölettel vegye körül őket, hogy pártokra szakadjanak és szétszóródjanak. Mintegy előre telíteni akarta a magyar papságot azzal a szeretettel, azzal a békességgel és egységgel, amelyet Jézus adott nekünk, amit a világ nem tud elvenni tőlünk. Talán nem vakmerő túlzás azt mondani, hogy olyan volt hazánk papjai életében a Papi Lelkiség kiadvány sorozata, mint az apostolok életében Jézus búcsúbeszéde az utolsó vacsorán, a szenvedés, a nagypéntek előtt. 1947 decemberében jelent meg a Papi Lelkiség utolsó száma, mert 1948 tavaszán már megkezdődött a katolikus nyomdák államosítása, a katolikus könyvek, kiadványok betiltása, az elfogatás, a kínszenvedés, a kálvária.

A sorozatnak 18 kötete jelent meg. Eleinte negyedévenként, az iskolaévet követve, a háború végén kimaradásokkal. Ez a kötet a sorozat 1943/44-es évben megjelent második (összesítve tizedik) száma. A kiadványok rovatai: 1. Lelki élet; 2. Jópásztori szellem; 3. Önképzés; 4. Egység; 5. Confiteor; 6. Liturgia; 7. Szerzetespap; 8. Magyar népünk papja; 9 Világiak a papokért; 10. Szeminárium; 11. Irodalom; 12. Dolgozatok.

A kiadvány főtárgya a természetfölötti. Tartalma:
Krisztus követségében…
A Fej és a tagok közös élete
A pap természetfölötti élete

Lelki élet (A hitből való élet; Az új világ Hajnalpírja; Valaki felelős!; Krisztus-követésünk; Jézus él bennem)

Jópásztori szellem (Korunk apostola; Páter Mateó; Próbálkozások „Keleten” és a „Kellettel”; Kérjétek az aratás Urát – és cselekedjetek!)

Önképzés (Hogyan és mit tanuljunk Prohászka műveiből?)

Egység (Az egység lelke; Ez is pap testvéri közreműködés!; Egymás között és a nyájjal imában együtt)

Confiteor (Valami az imaéletről; A kegyelmi indítások világából; A papi végrendelet; Vita egy lényeges kérdés körül …)

Liturgia (Szentmise és zsolozsma; Doxologia a zsolozsmában)

Szerzetespap (Isten felé; Apostol és szerzetestanár; Jezsuita lelkiség; Depaul Szent Vince és a papság reformja (folyt.); Szaléziak lelkisége; Szent Ferenc és a világi papság)

Magyar népünk papja (Van-e a mai magyar papnak nemzetmentőí feladata? III. rész; Magyar papi lelkiség)

Kispapegység (Szól a leglelkesebb kispap; Egység; Lelkiség; Önképzés; Apostoli élet; Életünk)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 216, [1] | Méret: 25x18 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Sorozat: Papi Lelkiség | Nyelv: magyar | Fájl méret: 13 MB |