Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Hunya Dániel (szerk.): Papi Lelkiség, 1941/42., 1. szám

1941-ben új kiadvány indult el Magyarországon, homlokán e két szóval: Papi Lelkiség. Emberi szemmel nézve vakmerő vállalkozás volt. A második világháború már javában dúlt, és az anyagi gondok egyre fokozódtak hazánkban is. A jövő is bizonytalanná vált. Másutt inkább csökkentették a hasonló kiadványok számát – Magyarországon pedig a szegedi egyházmegyeközi szeminárium lelkiatyja, P. Hunya úgy látta, hogy Isten akarata és a magyar papság lelki haszna sürgeti a kiadványnak elindítását.

Hunya Dániel látta, hogy az Egyház élete nagy lelki megújulás felé halad, és azt akarta, hogy a magyar katolicizmus és a magyar papság se maradjon el ettől a fejlődéstől. A papoknak is szükségük van egy lelkiatya szerető gondoskodására. Mintha csak megérezte volna, hogy közel az óra, amikor a „világ fejedelme” könyörtelen harcot fog indítani a magyar papság ellen, hogy megfossza őket a szeretettől, és gyűlölettel vegye körül őket, hogy pártokra szakadjanak és szétszóródjanak. Mintegy előre telíteni akarta a magyar papságot azzal a szeretettel, azzal a békességgel és egységgel, amelyet Jézus adott nekünk, amit a világ nem tud elvenni tőlünk. Talán nem vakmerő túlzás azt mondani, hogy olyan volt hazánk papjai életében a Papi Lelkiség kiadvány sorozata, mint az apostolok életében Jézus búcsúbeszéde az utolsó vacsorán, a szenvedés, a nagypéntek előtt. 1947 decemberében jelent meg a Papi Lelkiség utolsó száma, mert 1948 tavaszán már megkezdődött a katolikus nyomdák államosítása, a katolikus könyvek, kiadványok betiltása, az elfogatás, a kínszenvedés, a kálvária.

A sorozatnak 18 kötete jelent meg. Eleinte negyedévenként, az iskolaévet követve, a háború végén kimaradásokkal. Ez a kötet a sorozat első száma, mely az 1941/42-es évben jelent meg. A kiadványok rovatai: 1. Lelki élet; 2. Jópásztori szellem; 3. Önképzés; 4. Egység; 5. Confiteor; 6. Liturgia; 7. Szerzetespap; 8. Magyar népünk papja; 9 Világiak a papokért; 10. Szeminárium; 11. Irodalom; 12. Dolgozatok.

Ez a kiadvány főleg az Egyházról és az egyházias papi lelkiségről tárgyal. Tartalma:

Elismeréssel
Pro Ecclesia! Pro Patria!
Papi lelkiségért!
Mai élmény az Egyházról
Krisztus az Egyházban
A Boldogságos, az Egyház és a pap
Verhetetlen öntudat
Krisztus Egyháza a szentek lelki életében
Rövidebben és szebben
Jézus Krisztus Egyháza az elmélkedő pap előtt
„Az egy szükséges”
Óda mint lelki tükör
Megint kezdő vagyok
Rövid elmélkedések a munkaév kezdetén
Egészséges lelki gerinc nélkül nem tudom betölteni papi hivatásomat
Eucharisztikus papi lelkület
Papi szellem Bácskában
Áldozat és félelem

Jópásztori szellem (Egyházias stílus papi életünkben; A papság és a nagytömeg; „A világiak kívánságai a papokra nézve”; Papi kisugárzás; Vergődő Egyház – Diadalmas Egyház; Az egyetlen harang; A szórványból; Eszmény?)

Önképzés (A papi önképzés alapelvei a szemináriumon túl; A papi szaktudás és annak fejlesztése; Lelkigyakorlatos mozgalom a francia papság körében)

Egység (Az Egyház egysége és a papi egység; „Senki sem”; Néhány adat)

Confiteor (Beszélgetés ft. Ernő atyával a magayr katolikus papi lelkiségről; Jézus azt kívánja tőlem papjától, hogy szentséges Szívének erejében főproblémámat elintézzem; Életformám; Kongott a lelkem; „Amit én kapok…”; „Nagyon üres volt”; „Félszemmel, lélekkel”)

Liturgia (A pap lelki élete liturgikus szellemben; Az egész Egyház a paténán; A templom és pap viszonya a liturgia tükrében; Liturgikus munkaközösség)

Szerzetespap (Min fordul meg lényegesen az egész értékű szerzetesi kifejlődés?; Jézus szeretetviszonya Egyházához; A lélek mélységeiből; Naplórészletek)

Magyar népünk papja (Mit nyerne az Egyház, ha a népiség tiszta ereje érvényesülne papjaiban?; Egyházszeretet és hazafiság)

Szeminárium (Milyen az igazi kispap?; A reális kispap; Az igazi kispap arca; Kispapok népi tanulmánya; Űjra a szemináriumban; Gondolatok az év elején; Naplórészlet)

Irodalom (Harsányi Lajos: A „szent bölcseség” költője)

Vegyesek (Visszaemlékezések † Honti kanonokra; Azok a szatmári papok!; Bácskai papi emlékeim)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 247 | Méret: 25x18 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Sorozat: Papi Lelkiség | Nyelv: magyar | Fájl méret: 13 MB |