Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Nógrádi József: Kegyelmi élet. Elmélkedések és olvasmányok. – II. rész: Krisztus titokzatos teste

Nógrádi József írói álnév, mögötte Takács József (1911–1982) áll, szemináriumi prefektus, tanár, spirituális, a dogmatika tanszéken Schütz Antal utódja. Ez a könyv a háromkötetes munkájának a második kötete. A három kötet elmélkedéseket és olvasmányokat nyújt a hittantanításhoz.

A könyv tartalma:

1. fejezet. A kegyetem földi hajnala (1. A második rész tárgya; 2. A paradicsomi üdvrend; 3. Természetes és természetfeletti jogközösség)

2. fejezet. A bűn romjain (4. Az első ember bűne; 5. Az elesett emberiség örök sorsa; 6. Tanácskozás a Szentháromság kebelében; 7. A megváltás alapokmánya)

3. fejezet. Az ószövetség (8. Az ószövetség üdvrendje; 9. Az ószövetség mint ígéret és mint szerződés; 10. A megváltás előkészítése; 11. A Szentlélek ószövetségi munkája a lelkek mélyén)

4. fejezet. Az ószövetségi vallás intézményei (12. A Szentírás; 13. A templom; 14. Az ószövetségi papság; 15. Az ószövetségi áldozatok)

5. fejezet. Az áldozat lényege és ereje (16. Az áldozat alkatelemei; 17. Az áldozat mint akarati tény; 18. Az áldozatok misztikus ereje; 19. Az áldozat mint lelki követelmény)

6. fejezet. Az üdvösség hídja (20. A nagy jel: A Szeplőtelen; 21. Szűz Mária legszentebb anyasága)

7. fejezet. Krisztus (22. Venite, adoremus! – Jertek, imádjuk!; 23. A Messiás; 24. Melkizedek; 25. A második isteni Személy bibliai nevei)

8. fejezet. A megtestesülés céljai (26. Új hangulat a mennyekben; 27. Szeretet és igazságosság; 28. A megtestesült Ige második feladata: a megváltás; 29. A megtestesült Ige harmadik feladata: közvetítés az embereknél)

9. fejezet. Krisztus szentsége (30. Krisztus személyes és kegyelmi szentsége; 31. Krisztus erkölcsi szentsége; 32. Teremtett szentség; 33. A teremtett szentség kifejlődése; 34. Életszentségünk; 35. „Én vagyok az út…”; 36.„Én vagyok az út…”)

10. fejezet. Krisztus érdemei (37. Tartozás és követelés: Bűn és érdem; 38. Az érdem válfajai; 39. Az érdem feltételei; 40. A jószándék; 41. Az érdem hatásai; 42. Krisztus érdemei)

11. fejezete. A Megváltó három földi testőre (43. A nagy követség; 44. Szegénység; 45. Szenvedés – kereszt; 46. Alázat)

12. fejezet. Helyettesítő elégtevés (47. „A tűz soha sem mondja: Elég!”; 48. Elégtevés és helyettesítő elégtevés; 49. Mily feltételek alatt fogadta el a mennyei Atya Krisztus helyettesítő elégtevését?; 50. Krisztus érdemei hogyan lettek a mieink?)

13. fejezet. Megváltás (51. Megváltás a bűn terhétől; 52. Megváltás a büntetés terhétől; 53. A megváltás mint áldozat és szerződés)

14. fejezet. Az újszövetség üdvrendje (54. Az újszövetségi üdvrend alkatelemei; 55. Az újszövetség törzsvagyona; 56. A krisztusi üdvrend kiterjedése és jogi formái)

15. fejezet. A szentségek (57. A szentségek fogalma és működése; 58. A keresztség szentsége; 59. A bérmálás szentsége; 60. Az Oltáriszentség hármas célja; 61. A bűnbánat szentsége; 62. Az utolsó kenet szentsége; 63. Az egyházi rend szentsége; 64. A házasság szentsége)

16. fejezet. Krisztus titokzatos teste (65. Krisztus tanítványainak egysége; 66. Krisztus titokzatos testének alapsejtje: a család; 67. „Aki pedig az Úrhoz ragaszkodik, egy lélek ővele.”)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 175 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |