Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Nógrádi József: Kegyelmi élet. Elmélkedések és olvasmányok. – I. rész: A Mennyei Atya gyermekei

Nógrádi József írói álnév, mögötte Takács József (1911–1982) áll, szemináriumi prefektus, tanár, spirituális, a dogmatika tanszéken Schütz Antal utódja. Ez a könyv a háromkötetes munkájának az első kötete. A három kötet elmélkedéseket és olvasmányokat nyújt a hittantanításhoz.

A könyv tartalma:

1. fejezet. A földi mindenség királya (1. Honnét?; 2. Minek?; 3. A rossz eredete; 4. „Attól, akinek sok adatott, sokat fognak követelni.”; 5. A természet királya)

2. fejezet. Isten országa (6. A „Mennyek országa”; 7. Isten hármas országa; 8. A lélek Isten országa)

3. fejezet. A kegyelem fogalma (9. A kegyelem, polgári értelemben; 10. A kegyelem hittudományi értelemben)

4. fejezet. Szent Pál a kegyelemről (11. A kegyelem apostola; 12. A „kegyelem” jelentése Szent Pálnál; 13. Szent Pál kegyelemtana)

5. fejezet. A segítő kegyelem és fajai (14. A segítő kegyelem lényege és célja; 15. Az érzelem kegyelme; 16. Az értelem felvilágosító kegyelme; 17. Az akarat kegyelme; 18. A kegyelem apostolának kegyelmi élete)

6. fejezet. Kegyelem és akarat (19. A kegyelem és az akarat együttműködése; 20. A kegyelem és a természet egyesülése; 21. Az emberi öntudat tanúsága az akarat és a kegyelem egymáshoz való viszonyáról; 22. Kegyelem és az akarat szabadsága)

7. fejezet. Szent Péter a kegyelemről (23. Szent Péter egyénisége; 24. Szent Péter kegyelemtana)

8. fejezet. A kegyelem lényege: részesedés az isteni természetben (25. Az isteni természet; 26. Hogyan nem lehetünk és hogyan lehetünk az isteni természet részeseivé?; 27. Mit tanít a kis virág és a még kisebb harmatcsepp?; 28. Százszor szép és óriási juhar; 29. Az ember Isten képmása; 30. A lélek tükre; 31. Segítő és megszentelő kegyelem; 32. A kegyelem lényege)

9. fejezet. Szent János a kegyelemről (33. A tanítvány, „kit Jézus szeret vala”; 34. Szent János a kegyelemről: Újjászületés és istenfiúság; 35. Szent János a kegyelemről: Kegyelem és szeretet)

10. fejezet. Krisztus Urunk a kegyelemről (36. Miért nem használja Krisztus Urunk a kegyelem szavát?; 37. Krisztus és Nikodémus; 38. Jézus a mi életünk; 39. „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben …”)

11. fejezet. Istengyermekség (40. Atya és gyermek; 41. A gyermek hármas joga; 42. Az Isten fiává fogadás szentsége)

12. fejezet. Jogunk Isten atyai szeretetére (43. Van-e jogunk Isten atyai szeretetére?; 44. Anyai szeretet Istenben; 45. Isten atyai szeretete az emberiség iránt; 46. Az atyai szeretet első vonása: bölcs szigor; 47. Szeretet és okosság; 48. Az irgalom szeretete; 49. A hűség jutalma; 50. Isten atyai szeretetére való jogunknak értéke)

13. fejezet. Jogunk Isten gondviselésére (51. Szülői gondoskodás és isteni gondviselés; 52. A gondviselés végső célja; 53. Drága Megváltónk az isteni gondviselésről; 54. Nemleges közreműködésünk az isteni gondviseléssel; 55. Tevőleges közreműködésünk az isteni gondviseléssel; 56. A béke útja)

14. fejezet. Jogunk Isten örökségére (57. Isten fiainak örökösödési joga; 58. Krisztus Urunk a mennyországról; 59. Örök otthonunk; 60. Szabadulás a gonosztól; 61. Viszontlátás az Atya házában; 62. Színről-színre; 63. „Istenem – mindenem!”; 64. Összefoglalás)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 164 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |