Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Meschler Mór: Készület a nagy lakomára

A könyv a mély, tartalmas lelki előkészület pompás eszköze. Egy őszintén önmagábanéző, Istentől nem elriadó, hanem feléje törő lélek magányos imádságos beszélgetése. Zengő „soliloquia”. A dogmatikai megalapozottság, a gondolatok gazdagsága s lelkesülésben fogant szavak fonódnak itt az Oltáriszentség köré áhítatos, változatos imádságban. Az Oltáriszentség iránti tiszteletet s elmélyülést fokozza a lélekben. A Krisztustól bemutatott áldozatnak, a szentmisének gyümölcsözőbb s tartalmasabb hallgatására képesítik a lelket az első rész imádságai. A második részben az Oltáriszentség tanával való vonatkozásban egy eucharisztikus lélek belső kincsei, kitárulása az, ami szorosabbá és színesebbé szövi kapcsolatunkat a szentségi Jézussal. S a boldog szeretetben elomlóvá, feloldóvá teszi a lelket s tudatosítja benne és általa másokban az annyira kívánatos áldozatos, eucharisztikus életet. (Szalóczi Pelbárt)

A könyv tartalma:
Első rész. Miseimák
Második rész. A legméltóságosabb Oltáriszentség tana
Első fejezet. Az Oltáriszentség lényege (I. Nagy Szentség; II. A hit Szentsége; III. Csodálatos Szentség; IV. Még több a csoda; V. A szentségi jel; VI. A legszeretetreméltóbb emberbarátság Szentsége; VII. A hit és kereszténység titka; VIII. Az Istenség képmása; IX. Isten műveinek koronája)
Második fejezet. Az Oltáriszentség hatásai (X. A bő kegyelmek Szentsége; XI. Oltalom a halálos bűn ellen; XII. A bocsánatos bűn elengedése; XIII. A megszentelő kegyelem gyarapítója; XIV. A szeretet Szentsége; XV. Az öröm Szentsége; XVI. Az egység és szeretet Szentsége; XVII. A testnek új tavasz; XVIII. Mennyországba kísérő kegyelmek; XIX. Az ártatlanság sziklavára; XX. Az alázatosság iskolája; XXI. Az áldozat érzülete; XXII. Istenemberi élet; XXIII. Az ég a földön; XXIV. Szent útravaló)
Harmadik fejezet. Az Oltáriszentség jelképei (XXV. Az élet fája; XXVI. A felhőoszlop; XXVII. A manna csodája; XXVIII. Illés kenyere; XXIX. A frigyszekrény; XXX. A húsvéti Bárány; XXXI. A mindennapi kenyér)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1937 | Oldalszám: 250 | Méret: 14x10 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |