Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Mahunka Imre: „Te Deum laudamus!”

A szerző, Mahunka Imre (1887–1965) az aratási, termésbetakarítási hálaadó-ájtatosságnak Horton 1933-ban újszerű módját kezdeményezte. Az ünneplési módot különösen két újítás tette rokonszenvessé. Egyik az, hogy az Isten jóságát, adományait, a búzaszentelési körmenethez s más egyházi nyilvános ájtatossághoz hasonlóan, egyházhatósági engedéllyel tartott, pap által vezetett, harangszóval kísért körmenet keretében, egyházi énekeket zengedezve köszönték meg. A másik pedig az, hogy az Isten által adott és megőrzött új termésből nemcsak mint jelképet vittek egy keveset a templomba megáldásra, hanem igyekeztek mennél többet összegyűjteni annak zsengéiből, hogy ezeket Istennek s az Ő nevében a szűkölködőknek felajánlva, részint elismerjék felettük Isten tulajdonjogát, részint kifejezésre juttassák azon meggyőződésüket, hogy a sáfárkodásukra bízott javakat szűkölködő embertestvéreikkel is meg kell osztani.

Bizonyára ezen két újítás helyeslésének tudható be, hogy több helyütt hasonló ájtatosságokat tartottak, és az Actio Catholica is ismertette köriratában. Ezek nyomán született meg ez a könyv, mely tájékoztató az aratási, termésbetakarítasi hálaájtatosság eszméiről és rendezéséről, zsoltárok, alkalmi egyházi énekek és költemények gyűjteményével.

A könyv tartalma:

Hálaadás
A hálaadási ájtatosság időszerű gyümölcsei
Isten országa
Betegségünk, orvosságunk
Elmenvén, tanítsatok minden nemzeteket…
Az anyagi világ megszentelése
Ünnepnapokká avatott hétköznapok
„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében…”!
„Te Deum laudamus!…”
Gloria Dei
Isten dicsérete Assisi Szent Ferenc életében
Isten dicsőítése a könyörülő szeretettel
A felebaráti szeretet litániája
„Mindent Isten nagyobb dicsőségére!”
Imák: A jószándék megújítása. Engesztelő imádság
Áldott legyen
A „divatját múló” népszokás Egyházunk örök szentélyének fényében
Hogyan kezdtük Horton a termésbetakaritási hálaadó-ájlatosság megtartását?
Körmenet-tervezet hálaadási ünnepre
„Énekeljetek az Úrnak új éneket!”
A zsoltáréneklés szabályai
Zsoltárok: latin és magyar szöveggel, hangjegyekkel
Canticumok latin, magyar szöveggel
A hálaadó körmenetek imái a római rituálé szerint
Egyházi énekek hangjegyekkel
Alkalmi költemények


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1936 | Oldalszám: 340, [8 tábla kép] | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Szerző kiadása | Nyelv: magyar, latin | Fájl méret: 9 MB |