Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Magdics Ignác: Krisztus világossága. Szentbeszédek vagy olvasmányok az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire – II. kötet

A mű szentbeszédeket vagy olvasmányokat ad az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire a II. vatikáni zsinat előtti liturgikus rend szerint.

Kimeríthetetlen kincs a Szentírás. Évszázadok szentbeszédei szóban és írásban nem is kimeríteni, hanem a lélekhez akarják közelebb hozni. Nem is közel hozni, hanem inkább a lelket fölemelni s hajlamossá, elhatározóvá tenni a krisztusi életnek emberileg lehetséges vállalásához. A lélek üdvét szolgálják a szentbeszédek. Ezek is, amelyeket Magdics ebbe a kötetbe gyűjtött egybe.

Beszédeiben az élet és hit legdöntőbb kérdései kerülnek szóba. Az emberi életről, üdvözülésről, a gyakorlati hitéletet eredményessé tevő s elmélyítő eszközökről. Mindezekről nem csak biztossággal szól, hanem meggyőzően s oly könnyed, egyszerű módon, hogy szívesen olvassuk el. Ezzel elérte célját, mert jó, építő és ismételten kívánt olvasmány ez a könyve. Odaillő, szép, nem erőltetett példái, beállításai arra ösztönöznek, hogy olvassuk el a kifejtő, magyarázó részt is. Példáinak gazdagsága egyházi szónokok számára kész kölcsönkönyvtár. Igen hasznos könyv nemcsak szónokok, hanem világiak számára is. Egyes témáinál (pl. üdvözülünk-e?) a szeretet teológusa mutatkozik meg, másutt a problémákban kínlódó lélek szorongásait oldja fel, s elcsitítja a vallás nagy kérdéseiről is gondolkozó ember kételyeit és nehézségeit. Ez a csak egyszeri élet, mely az örökkévalóságban folytatódik, a célnak megfelelő komoly elrendezést és értékes tartalommal való megtöltést igényel. Segítségre lehet s bizonnyal lesz is sokak számára ez a könyv is, mely valóban Krisztus jóságát és világosságát árasztja. (Szalóczi Pelbárt)

A két kötetes munkának ez a második kötete Pünkösdvasárnaptól a Pünkösd utáni 25. vasárnapig terjed:

Pünkösdvasárnap. A Szentlélek az Egyházban és a lelkekben
Szentháromság vasárnapja. A szent titok
Pünkösd utáni 2. vasárnap. Az Oltáriszentség
Pünkösd utáni 3. vasárnap. Jézus Szíve
Pünkösd utáni 4. vasárnap. Dicsőséges olvasó és Oltáriszentség
Pünkösd utáni 5. vasárnap. A szentmiseáldozat
Pünkösd utáni 6. vasárnap. A szentáldozás
Pünkösd utáni 7. vasárnap. Az isteni erények
Pünkösd utáni 8. vasárnap. Jócselekedetek
Pünkösd utáni 9. vasárnap. Isten közelében
Pünkösd utáni 10. vasárnap. Van Isten
Pünkösd utáni 11. vasárnap. A templom
Pünkösd utáni 12. vasárnap. A tökéletes bánat
Pünkösd utáni 13. vasárnap. A vallás
Pünkösd utáni 14. vasárnap. A két úr
Pünkösd utáni 15. vasárnap. Int a halál
Pünkösd utáni 16. vasárnap. Alázatosság
Pünkösd utáni 17. vasárnap. Kicsoda Krisztus?
Pünkösd utáni 18. vasárnap. A bűnbánat szentsége
Pünkösd utáni 19. vasárnap. A megszentelő malaszt
Pünkösd utáni 20. vasárnap. A szentségi Jézus
Pünkösd utáni 21. vasárnap. A tisztítóhely
Pünkösd utáni 22. vasárnap. A lélek meg nem hal
Pünkösd utáni 23. vasárnap. Evangélium-magyarázat
Mindenszentek ünnepére. Az örök életről
Pünkösd utáni 24. vasárnap. Két ítélet
Pünkösd utáni 25. vasárnap. (Vízkereszt utáni 3. vasárnap) A csodákról
Szent István király ünnepe. A szent király nyomdokain


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1937 | Oldalszám: 304 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 11 MB |