Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Magdics Ignác: Krisztus világossága. Szentbeszédek vagy olvasmányok az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire – I. kötet

A mű szentbeszédeket vagy olvasmányokat ad az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire a II. vatikáni zsinat előtti liturgikus rend szerint.

Kimeríthetetlen kincs a Szentírás. Évszázadok szentbeszédei szóban és írásban nem is kimeríteni, hanem a lélekhez akarják közelebb hozni. Nem is közel hozni, hanem inkább a lelket fölemelni s hajlamossá, elhatározóvá tenni a krisztusi életnek emberileg lehetséges vállalásához. A lélek üdvét szolgálják a szentbeszédek. Ezek is, amelyeket Magdics ebbe a kötetbe gyűjtött egybe.

Beszédeiben az élet és hit legdöntőbb kérdései kerülnek szóba. Az emberi életről, üdvözülésről, a gyakorlati hitéletet eredményessé tevő s elmélyítő eszközökről. Mindezekről nem csak biztossággal szól, hanem meggyőzően s oly könnyed, egyszerű módon, hogy szívesen olvassuk el. Ezzel elérte célját, mert jó, építő és ismételten kívánt olvasmány ez a könyve. Odaillő, szép, nem erőltetett példái, beállításai arra ösztönöznek, hogy olvassuk el a kifejtő, magyarázó részt is. Példáinak gazdagsága egyházi szónokok számára kész kölcsönkönyvtár. Igen hasznos könyv nemcsak szónokok, hanem világiak számára is. Egyes témáinál (pl. üdvözülünk-e?) a szeretet teológusa mutatkozik meg, másutt a problémákban kínlódó lélek szorongásait oldja fel, s elcsitítja a vallás nagy kérdéseiről is gondolkozó ember kételyeit és nehézségeit. Ez a csak egyszeri élet, mely az örökkévalóságban folytatódik, a célnak megfelelő komoly elrendezést és értékes tartalommal való megtöltést igényel. Segítségre lehet s bizonnyal lesz is sokak számára ez a könyv is, mely valóban Krisztus jóságát és világosságát árasztja. (Szalóczi Pelbárt)

A két kötetes munkának ez az első kötete Ádvent 1. vasárnapjától a Húsvét utáni 6. vasárnapig terjed:

Ádvent 1. vasárnapja. Az egyházi évről
A szeplőtelen fogantatás ünnepe. A Szeplőtelen
Ádvent 2. vasárnapja. Jézus az ígért Megváltó
Ádvent 3. vasárnapja. Öröm az Úrban
Ádvent 4. vasárnapja. A lelkiismeret
Szent karácsony ünnepe. Mi nekünk a betlehemi Kisded?
Kiskarácsony ünnepe. Az idő
Vízkereszt. A bölcsek
Vízkereszt utáni vasárnap. A Szentcsalád
Vízkereszt utáni 2. vasárnap. Örvendetes olvasó és Oltáriszentség
Vízkereszt utáni 3. vasárnap. A poklos és a százados
Gyertyaszentelő Boldogasszony. Szűz Szülője Istennek
Vízkereszt utáni 4. vasárnap. A kísértések
Vízkereszt utáni 5. vasárnap. Búza és konkoly
Vízkereszt utáni 6. vasárnap. Az Anyaszentegyházról
Hetvenedvasárnap. Üdvözülünk-e?
Hatvanadvasárnap. Az isteni Magvető
Ötvenedvasárnap. A legfőbb: a szeretet
Nagyböjt 1. vasárnapja. Önmegtagadás
Nagyböjt 2. vasárnapja. Megdicsőülés és szenvedés!
Nagyböjt 3. vasárnapja. Angyal – ördög
Nagyböjt 4. vasárnapja. Fájdalmas olvasó és Oltáriszentség
A szenvedés vasárnapja. (Nagyböjt 5. vsárnapja) Krisztus megváltó áldozata
Gyümölcsoltó Boldogasszony. A Társmegváltó
Húsvétvasárnap. Feltámadt
Húsvét utáni 1. vasárnap. A béke felé
Húsvét utáni 2. vasárnap. A jó Pásztor
Húsvét utáni 3. vasárnap. Feltámadunk
Húsvét utáni 4. vasárnap. Örök pokol
Húsvét utáni 5. vasárnap. Az imádságról
Áldozócsütörtök. A mennybemenetel
Húsvét utáni 6. vasárnap. Mire való az élet?


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1937 | Oldalszám: 332 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 11 MB |