Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Laskay Antal: Jellemkutatás. Lélektani és neveléstani tanulmány

Az eredetileg egy kötetre tervezett szorosan összefüggő Emberszemlélet – Típusok – Vérmérsékletek – Önmagunkra-találás alkotó részek két kötetben jelentek meg. Az első rész (Emberszemlélet – Típusok) Új szempontok a típuskutatásban címmel jelent meg Róth Antal név alatt. Ez a második rész, a Jellemkutatás, a Vérmérsékleteket és az Önmagunkra-találást tárgyalja. A két rész úgy szerepel, mint két kötet, ahol az elsőben a szükséges lélektani alapvetés, a másodikban pedig inkább a pedagógiai következmények találhatók.

Ritkán találkozunk a jellemzési leíráson és emberábrázoláson felül az egyedi kiteljesedéssel, pedig ennél több van előttünk: élet és ígéret. Fontos tény, – amely ugyan nem szószerinti lélektan és jellemtan, de amely a gyakorlatban annyira összenőtt az emberrel, hogy elválasztása az életszerűséget szorítja háttérbe – hogy több vagyunk a testnél és több az ember az eszes állatnál. Keresztények vagyunk, elhivatottak és egy magasabb létrendre emeltettünk. Ez a létrend mélyen belenyúlik a természetes életrendbe; átjárja, megnemesíti. És ha eddig azért nem vettük tekintetbe ezt a lélektanban, mert hiányoztak a mérőszereink, végzetesen tévedtünk. A lehetőségeknél és ígéretnél több van az emberben: a megistenülés; annak a képmásnak a kibontakozása, amely Isten képe és hasonlatossága bennünk. Ezt is figyelembe veszi az itt részletezett lélektani kutatás, mert ez is szerepet játszik az ember, elsősorban a teljes, tökéletes, az eszményi ember lelki életében. És ez az emberkutatás és jellemtani kérdések megoldásának a legfontosabb szempontja: hogy azzá legyünk, akivé lehetünk. Kétségtelen, hogy természetünkbe, az egyedi természetünkbe rakta le Isten a lehetőségeink alapját. És ez az a szoros kapocs, amely a természetfeletti rendhez kapcsolja az elméleti és gyakorlati lélektant.

De nemcsak lehetőségek szunnyadnak az ember természetében, hanem szükség is. Szükség, mert „legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok is tökéletes”, és azért is, mert így leszünk teljes emberek, tökéletesek és boldogok egyéniségünk és elhivatottságunk szerint.

A tökéletes Énünk az Isten elgondolása rólunk. Ez nem kicsiny és egyikünkben sem méltatlan az Alkotóhoz. (Kissé emberszabású kifejezéssel azt is mondhatnánk: teljes Énünk Isten álma rólunk.) Ennek a felfedése és megfejtése a magunkratalálás. Ez a célja a karakterológiának is. A mű vége erre is kísérletet tesz. Nem recept, nem adatszerű összeállítás, nem is varázsvessző ez, hanem szerény irányjelző, amelynek nyomán nem kis munkával, nem kis ellenőrzéssel és talán nem is egyedül önmagunkra támaszkodva, megérthetjük és megvalósíthatjuk AZT, AKIVÉ lehetünk.

A könyv tartalma:

A „klasszikus” vérmérsékletek
Történelmi fejlődés; A mai álláspont; A vérmérséklet végső alapja (genotípus); A szangvinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus vérmérséklet jellemzői; A vérmérsékletek összevetése; A nem és kor szerepe; Erkölcsi értékelés

A klasszikus vérmérsékletek részletes ismertetése
A szangvinikus (Jellemzése; A szngvinikus nő; Nevelése; Lelki élete; Környezethatás; Az eszményi szangvinikus)
A kolerikus (Jellemzése; A kolerikus nő; Nevelése; Lelki élete; A megtérés; Az eszményi kolerikus)
A melankolikus (Jellemzése; A melankolikus nő; Nevelése; Lelki élete; Az eszményi melankolikus)
A flegmatikus (Jellemzés; Nevelése; Lelki élete)

Orvosi karakterológia
A cirkuláris és skizofréniás elmebaj
A ciklotim és skizotim ember (Általános jellemzése; Külső jellemzése; Belső hangulata; Szellemi élete; Vállfajai; Lelkisége; Eszményi alakja)
Heymanns vérmérsékletei
Klug vérmérsékletei
Az emberi lélek szerkezete
Hogyan találom reális „Én”-emet?
Az eszményi Én
A reális Énből az eszményi Én felé
Önmagunkra találás (A jellem meghatározása; Fejlődési ütem; Vérmérsékleti és típus-összevetés; Legbensőbb Énünk)
Önjellemzés, Öndiagnózis (Egyéni adatok és adottságok; A belső Én anyaga; Az Én szerkezete; Az Én megnyilatkozása; A külsö és belső kölcsönhatása; Életteljesítmény; Fejlődési ütem és irány; Lelki kibontakozás; Vérmérséklet, típus)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1947 | Oldalszám: 302 | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |