Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kosztolányi István: Így szólott az Úr… Ószövetségi bibliai történetek – I. kötet

Ez a kétkötetes mű (melynek ez az első kötete) az ószövetségi bibliai történetek tanításához nyújt segítséget, és egyszersmind bevezetésül szolgál a szentírás olvasásához. Nem elméleti tudást akar nyújtani, nem a szentírástudományi továbbképzést akarja szolgálni, hanem a gyakorlatot. Ez látszik mindjárt az anyag terjedelmében. A püspökkari előírást tartja szem előtt, mely a középiskolák számára meghatározza a tanítás anyagát és terjedelmét.

Nem módszeresen dolgozza fel az anyagot a hittanórák számára, hanem anyagot gyűjtve, és ennek az anyagnak a felhasználását minden hitoktató egyéni módszerére bízza, mert csak így érhető el a legnagyobb eredmény. A feldolgozásban azonban bizonyos módszert követ. Először adja a bibliai történetek szövegét a Vulgáta nyomán – bővebben, mint az iskolai könyvekben található, mert így jobban behatolunk a Szentírás szellemébe. Rögtön követi ezt apróbetűs részben a szövegben előforduló nehezebb helyek szó- és tárgyi magyarázata. A történet után következik a történetnek üdvtörténeti értékelése. Sohasem szabad elfelejteni azt, hogy a bibliában az Isten nem szórakoztató történeteket ad, nem a zsidó népnek a történetét adja elsősorban, hanem üdvtörténetet, vagyis azt látjuk a Szentírásban, hogy miképp jutott el hozzánk az Isten országa. Az üdvtörténeti rész után sor kerül a történeti háttér megfestésére. Csakis a történeti összefüggés teljes látásával érthetjük meg a történet célját. Ennek apologetikus jellege is van. A bibliai igazságok természetfeletti jellegére is rámutat. Az Úr Jézus szavai betűről-betűre beteljesedtek: „a kövek fognak kiáltani”. (Lk 19,40) Ezért hoz bő idézetet az ókori keleti irodalomból, ezért ad olyan nagy képanyagot, hogy a kövek kiáltsanak, és minél több embert juttassanak el az Istenhez. A bibliai történet kihasználását célozzák az Előképek, a Tanítások és az Alkalmazások. Ezekben röviden, szinte jelszószerűen mutat rá a történetben lévő gyakorlati alkalmazhatóságú anyagra, hogy ezekkel mélyíteni tudja a hitoktató a tanítványainak hitét és vallásosságát. Az Ima pedig elsősorban a hitoktató áhítatát akarja szolgálni, hogy amikor az Isten és az Egyház szavaival imára nyitja ajkát, tanítványainál minél bőségesebben teremjen meg fáradságának gyümölcse az Isten kegyelme révén.

Ez a kötet a következő ószövetségi történeteket dolgozza föl:
I. Őskinyilatkoztatás kora
1. Bevezetés
2. A világ teremtése
3. Ősszüleink
4. Bűnbeesés
5. Az ősszülők gyermekei
6. Noé története
7. Noétól Ábrahámig

II. Pátriárkák kora (Kr. 2000–1500)
8. Ábrahám
9. Izsák és fiai
10. Jákob és fiai
11. Jób története

III. Mózes kora (Kr. e. 1527–1407)
12. Mózes küldetése
13. Mózes a Sínai-hegynél
14. Istennek külső tisztelete
15. A negyven esztendős pusztai tartózkodás

IV. Józsue és bírák kora (Kr. e. 1407–1051)
16. Az Ígéret földjének elfoglalása
17. A bírák
18. Rúth
19. Sámuel története


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1942 | Oldalszám: 264, [39 tábla kép] | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 20 MB |