Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kosztolányi István: Így szeretett az Isten… Isten levelei az emberekhez – II. kötet

Kosztolányi István könyve bevezetésül szolgál az újszövetségi oktatókönyvek és a Jelenések könyvének olvasásához. Az újszövetségi könyvek feldolgozásának ez a II. kötete.

Aki a bibliai történetekkel már megismerkedett, az méltán kutat a Szentírás többi könyve között és keresi azokat a gondolatokat, eszméket, melyek az Istentől származnak és a katolikus hit alapjait képezik. Ezek pedig az apostoli, főképp a szentpáli levelekben vannak lefektetve. Ismeretük nem lehet közömbös senki előtt, aki a keresztény nevet viseli. Ezért kell a bibliai történeteken túl is foglalkozni a Szentírással (lásd a szerző többi könyvét e tárgyban), hogy jobban megismerhessük Isten irántunk való szeretetét. Az Úr Jézus életében nem zárta le a kinyilatkoztatást, az még folytatódott az apostolok életében egészen Szent János haláláig. Ez a része a kinyilatkoztatásnak is hozzátartozik az üdvrendszerhez, ez a része a kinyilatkoztatásnak sem hanyagolható el. Meg kell ezzel is ismerkednie a katolikus embernek, mert ez is Isten szava. Mivel a Szentírás magában nehezen érthető, ezért szükségesnek látszott, hogy a bibliai történeteken kívül az újszövetségi Szentírásnak ez a része is feldolgozásra kerüljön, és tárgyi ismereteket nyújtva elősegítse és megkönnyítse a levelek és a Jelenések könyvének megértését. A feldolgozásnak a menete teljesen azonos az eddig követett módszerrel. Először adja mindig az Isten szavát, ezért csak utána következnek az emberi megjegyzések, melyek kellő megvilágításba helyezik azt, hogy amennyire lehet, maradék nélkül megérthessük. Ennek a módszernek a következménye, hogy nem adtuk az egész szentírási szöveget, hanem annak csak egyes, mégpedig elsősorban a liturgiában előforduló részeit.

Feldolgozásra került ebben a könyvben 21 levél, mégpedig Szent Pál 14 levele és a 7 katolikus levél, valamint az újszövetség egyetlen prófétai könyve, a Jelenések könyve. Ennek a 22 könyvnek a terjedelme 3168 vers, melyből szószerint feldolgoztunk 1813 verset.

A könyv összeállítását az a szempont vezette, hogy minél közelebb hozza Isten igéjét az emberhez, és hogy abból minél nagyobb lelki hasznot meríthessünk, mert a Szentírás olvasásának ez a főcélja.

A könyv tartalma:
1. Bevezetés
2. A tesszalonikaiakhoz írt I. levél
3. A tesszalonikaiakhoz írt II. levél
4. A galatákhoz írt levél
5. A korintusiakhoz írt I. levél
6. A korintusiakhoz írt II. levél
7. A rómaiakhoz írt levél

A római fogságból írt levelek
8. Az efezusiakhoz írt levél
9. A kolosiszeiekhez írt levél
10. Filemonhoz írt levél
11. A filippiekhez írt levél
12. A zsidókhoz írt levél

Pásztorlevelek
13. Timóteushoz írt I. levél
14. Titushoz írt levél
15. Timóteushoz írt II. levél

Katolikus levelek
16. Szent Jakab levele
17. Szent Péter I. levele
18. Szent Péter II. levele
19. Szent János I. levele
20. Szent János II. levele
21. Szent János III. levele
22. Szent Júdás levele

23. Jelenések könyve


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1946 | Oldalszám: 366, [12 tábla kép] | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 15 MB |