Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Korompai József: Az apostolok iskolájában

Korompai József ezeket az elmélkedéseket eredetileg a bécsi Pázmáneum kápolnájában, 1928–29-ben mondotta el. Spirituálisi működésének hatodik esztendejében fiatalon érte őt az Úr hívása. Isten országáért való lendületében két évig húzódó súlyos betegsége sem tudta azonban megállítani. Ebből az időből származik az a kézirat is, amelyet most paptestvéreinknek ebben a kis könyvben átadunk. Végső erejét összeszedve, a szélütéstől megkímélt balkezével, maga gépelte azt. Az egykori esti punkták itt már mint papi elmélkedések állnak előttünk. Talán éppen volt növendékeit tartotta szem előtt, hogy szellemével továbbra is mellette álljon azoknak, akiket az Úr valaha reá bízott.

Az Apostolok Cselekedetei aránylag elhanyagolt területe a Szentírásnak. Ha az ősegyház munkájának eredményét nézzük, döbbenünk rá arra az emberfeletti energiára, amellyel tizenkét egyszerű férfi az antik-pogány világot meghódította Krisztusnak. Ma ugyan sokkal többen vagyunk a tizenkettőnél, akik az apostolok munkájának folytatására hívattunk, eredményben mégsem tudunk versenyre kelni velük. Ezek az elmélkedések az Apostolok Cselekedeteiből indulnak ki, és végigvezetnek bennünket az Egyház első napjain. Elénk tárják az apostolok magatartását. Alkalmat adnak nekünk rá, hogy Krisztus szolgálatában kifejtett munkánkat az apostolok szemszögéből ítéljük meg. Lehet, hogy akad, aki „kemény beszédnek” fogja mondani a gondolatok némelyikét, de írója maga is élte azt, amit mondott, nem riadva vissza az áldozatoktól sem, ha Krisztus igazságáról volt szó.

A könyv elmélkedései:

Az apostolok hivatása
„Tanúim lesztek”
Jézus az Egyházban
Zsidó partikularizmus
Az önmagával meghasonlott apostol
Az apostolok várják a Szentlelket
A Szentlélek eljövetele
A Szentlélek gyümölcsei
Beteljesedett Joel jövendölése (2,14–17)
Az apostol Jézust igazolja
Szent Péter beszédének tanulságai
Az apostol mint szónok
Az Újszövetség apostola és az Ószövetség
Állhatatosak valának
Az őskeresztények szocializmusa
A szociális egyéniség
A keresztény vidámság
A templom és az apostol
Az apostolok gyógyítanak
A kegyelem és mi
Az apostoli hatalom
Lelkiismeretem vádol
Az igazság apostolsága
A keresztény bánata
Conversio
A keresztény személyiség
Az apostolok állhatatossága
Az apostolok és a főtanács
Az első keresztények életé (4,25–35)
Az apostol és a beneficium
Az apostolok gyógyításai (5,12–15)
Az apostolok és a főtanács
Gamáliel bölcsessége (5,34–42)
Az első egyházközség nehézségei
Az apostol-reformátor
Szent István vértanú védőbeszéde (7,1–32)
Szent István az isteni kegyelemről
A zsidók megátalkodottsága
Szent István vértanú utolsó szavai
Szent István vértanúsága
Szent István vértanúságának hatása
Simon mágus
Az apostol Isten eszköze
A lelkigyakorlatok
Szent Pál elhivatása
Szent Pál előkészül a keresztségre
A megtért Szent Pál
A keresztények példaadása
A szeminárium. Éveleji meditáció (Iz 6,1–12)

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k914.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 92 | Méret: 20x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |