Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Jámbor László: A hetedik a házasság

Mint egy új vízözön jött az emberiségre a világháborúk és utána a kommunizmus pusztítása. Hullámcsapásai alatt nemcsak falvak, városok, országok pusztultak el, hanem az emberiség nagy lelki károkat is szenvedett. Az emberek nagyrészt elfásultak, eldurvultak, hitük megingott, Isten és egymás iránti bizalmuk és szeretetük a fagypontra szállott, elveszett. Van-e eszköz, mód, amellyel a szegény, már önmagával is elégedetlen, saját bűnében fetrengő emberiségen segíteni lehetne? Van-e bárka, amelyen az egész emberi társadalmat meg lehetne menteni a pusztulástól és egy jobb jövőbe vezetni?

Igen, van segítség! Mentsük meg a családot! A család a társadalom őssejtje, magva, szíve, gyökere, életereje. Amint a sejtből a szervezet, a magból a növény, a szív véréből képződnek az életerős tagok, úgy az egész társadalom boldogsága, megerősödése a család boldogulásától függ. A család az Isten bárkája.

Az egész világ, de szegény lerongyolt országunk számára sincs fontosabb ügy a család megmentésénél. Korszakalkotó, kimondhatatlan fontosságú azért XI. Pius pápának az egész világhoz intézett „A tiszta házasságról” szóló körlevele. Amely ország ezt megérti és ez alapon megkezdi a társadalom reformálását, az lesz elsősorban életképes, és az fogja legsikeresebben megvívni az élet nehéz, kemény harcait. Örülünk annak, hogy a magyar kormány is programjába vette a család védelmét. Nézzünk tehát a társadalom szívébe, lássuk, hogy is áll a családok, s a házasságok ügye? A mindennapi életben legalább négyféle házasságot különböztetünk meg. Először a vad-, aztán a polgári-, harmadszor a vegyesházasságot, végül a katolikusnak a katolikussal, Isten színe előtt kötött kedves házasságát. Erről szól a könyv. A családok boldogsága, boldogtalansága leginkább a házasságok szerencsés, vagy szerencsétlen kötésétől függ.

A könyv fejezetei:

I. Mit kell tartanunk a vadházasságról?
II. Mit kell tartanunk a polgári házasságról?
III. Mit kell tartanunk a vegyesházasságokról? (Mekkora lelki kárt okoz a katolikus édesanya protestáns gyermekének?)
IV. Mit kell tartanunk a katolikus házasságról?
V. A családapa – a család papja (A papnak legszebb kötelessége imádkozni; A papnak kötelessége a vallás felett őrködni; A papnak kötelessége a szentmise áldozatot bemutatni)
VI. A családanya – család napja (A nap korán kel; A nap zajtalanul teszi meg útját az égen; A nap termi a virágokat, érleli az aranykalászokat, édesíti a fák jóízú gyümölcseit; A nap néha elborul; A nap újból kisüt)
VII. Szeressük a gyermeket!
VIII. Mit köszönünk a názáreti szent Családnak? (A családapa; A családanya; A gyermek)
IX. Jézus Szíve a családban

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k967.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1935 | Oldalszám: 111 | Méret: 16x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |