Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Huszár Győző: Neveléstan a philosophia perennis alapján – III. kötet: Tanítástan a népiskolák és tanítóképzők számára

Huszár Győző (1881–1956) kántortanító hatalmas műve három kötetben elemzi a neveléstant. Az első kötet az általános neveléstant, annak lényegét, eszközeit, tulajdonságait, a nevelőket taglalja, amivel megalapozta azt a pontot, amelyből a nevelés egész területe áttekinthető. Eddig csak a magas ponton állottunk s innen tekintettünk szét, hogy általánosságban megismerhessük a nevelés egész terjedelmét; mintegy madártávlatból néztük a nevelés egész mezejét. Ebben a harmadik kötetben, mely a második kötet folytatása, leszállunk e magas pontról, s a nevelésben előforduló egyes dolgokat vesszük vizsgálat alá, vagyis azt fogjuk keresni, hogy a nevelés részeit miképpen kell megvalósítanunk. A nevelésnek, tehát az iskolának is csak két eszköze van: a tanítás és példa, amelyekkel minden közbeeső célt el kell érnünk, hogy rajtuk keresztül az iskola végső célját megvalósíthassuk. Tehát az iskolai nevelőnek tudnia kell, hogy a) mit és ezt a „mit” hogyan tanítsa; b) miben és miképpen adjon példát.

Ez a harmadik kötet a tanítástant a népiskolák és tanítóképzők számára elemzi az alábbi nagy részek szerint

Népiskola
A népiskola tantárgyai (Vallástan; Beszéd- és értelemgyakorlatok; Írás és olvasás; Nyelvtan; Polgári ügyiratok; Számtan; Mértan; Földrajz; Csillagászat; Történelem; Alkotmánytan; Természettudományok; A többi tárgy [Rajz; Ének; Torna])
Módszertan (A módszertan alakja [A tömeg elrendezése; Az idő beosztása; A tanítási anyag elosztása; A tanítás eszközei])
A módszertan anyaga (Vallástan; Beszéd- és értelemgyakorlatok; Olvasás; Olvasmánykezelés; Nyelvtan; Számtan; Mértan; Földrajz; Történelem; Természettudományok; A többi tárgy [Rajz; Ének; Torna])

Tanítóképző
A tanítóképzőről általában
Tantárgyak (A középiskolai műveltséget szolgáló tárgyak [Magyar; Földrajz; Történelem; Alkotmánytan; Természetrajz; Természettan; Vegytan; Könyvvitel; Számtan; Mértan; Rajz; Zene; Torna]
Szaktárgyak (Vallástan; Testtan; Bölcselet; Bölcselet történelme; Neveléstan; Neveléstörténelem; Módszertan; Szervezettan; Latin nyelv; Német nyelv; Francia nyelv)
Tanítási gyakorlatok


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1934 | Oldalszám: 312 | Méret: 24x16 cm | Kötés: puha | Kiadó: Szerző kiadása | Nyelv: magyar | Fájl méret: 15 MB |