Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gerely Jolán: Majd ha asszony leszek…

Két női élet filmjét pergeti le ez a könyv: a serdülő leánytól az öregasszonyig. Nem életük történetét, hanem életük beállítását adja a katolikus életelvek szerint. S mivel ezek az elvek a tegnapra, mára és holnapra egyformán érvényesek, az események időtől, helytől és foglalkozástól függetlenül folynak le. Hogy az egyéni átélés közvetlenebbül megnyilatkozhassék, levelek bonyolítják le a történéseket. Ez egyúttal lehetővé teszi azt is, hogy a könyv célkitűzésén kívül eső dolgok meghúzódhassanak a levélszünetek időfüggönye mögött.

A leánykönyvek általában csak a házasság kapujáig viszik el olvasóikat. Hogy a kapun túl következő élet nem egyszerű folytatása az előbbinek, hanem a felelősség és áldozat jegyében meginduló új élet, arról a mai – úgyszólván családon kívül felnövekedő leány keveset vagy semmit sem tud. Azelőtt, míg a leányok férjhezmenetelükig szorosan bekapcsolódtak családjuk életébe, észrevétlenül belenőttek, belenevelődtek jövő hivatásukba. Édesanyjuk életében közelről látták, lélekben szinte maguk is átélték a feleségnek és anyának felelősségteljességében is édes gondjait, s a kölcsönös szeretet boldogságában feloldódó áldozatait. A családból korán kiszakadó és külső munkában lefoglalt mai leánynak ezt a jövő hivatására előkészítő lélekalakítását kívánja szolgálni ez a könyv, már amennyire a holt betűkön keresztül éreztetni lehet a való életet.

A könyv két főalakja, természetesen, nem merítheti ki az asszonyéletnek minden formáját és lehetőségét, de két olyan típust ad, amelynek különböző életszakaszaiban önmagára ismerhet sok asszony és leány. A mellékszereplők futólag rámutatnak ugyan más lehetőségekre is, – jókra és rosszakra egyaránt –, de részletesebb kifejtésben nem fértek el a könyv keretén belül. Csak rövid megjelenítésben vagy megemlítésben kaphattak helyet a leány- és asszonyéletnek egyéb olyan kérdései is, amelyek már feldolgozásra találtak. A könyv fejezetei:

I. Kisleányok, nagy gondok
II. Tisztító tűzben
III. Új élet
IV. A kapun túl…
V. „Nagy titok ez…”
VI. Az ördög nem alszik!
VII. Őszi problémák
VIII. Érdemes volt!


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 251, [1] | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |