Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gerely Jolán: Ki vagyok?

Látszólag a mai női világ változatos élete, mindennapi kis gondja, sok küzdelme és kísértése alkotja tárgyát ennek a kötetnek. De a sorok mögül valójaban minden egyes fejezetben egy-egy Madonna-kép tekint az olvasóra, mert az írónő kitűnő pedagógiai érzékkel és nagy lelki finomsággal tudja szereplő leányhőseit kínzó problémáikkal végső fokon mindig a Boldogságos Szűz felé irányítani. Sem a hazai, sem a külföldi irodalomban nincs könyv, mely ennyire ízig-vérig modern köntösben, ily érdeklődést keltő szempontok feldolgozásával és az olvasó figyelmét ennyire lekötő beállításban győzné meg az embert a Mária-tisztelet páratlan nevelő erkölcsi értékéről.

„Ki vagyok?” – teszi föl bizonytalan aggodalommal a kérdést a könyv címe; és „miért is születtem leánynak!” – kiált föl elkeseredetten a könyv elején a főszereplő … Amint azonban oldalról-oldalra haladunk és a szereplők az élet ezernyi változatosságában beletekintenek az Isten szent tervébe, mely nemcsak minden fűszálnak és bogárkának, hanem ezerszer inkább minden emberi teremtménynek is kijelöli fönséges rendeltetését, egyre határozottabbá lesz előttünk a felelet, egyre inkább érlelődik lelkünkben meggyőződéssé Leon Bloy megállapítása a nő nagyszerű hivatásáról: „Minél szentebb a nő, annál inkább nő.”

Mikor a könyv végére érünk, nem kisebb csodálkozással mondjuk: „Nem is sejtettem, hogy a Mária-kultuszban ennyi gyógyító erő, ennyi rejtett szépség és ennyi fölemelő megoldás rejlik a modern élet legnehezebb problémáira is.” És épp ebben van a műnek maradandó értéke: íme egy könyv, melyet élvezettel fog olvasni minden nő, és észre sem veszi, mint simul küszködő lelkén egyik vonás a másik után hasonlóvá az Istenanya áldott arcához, és a könyv befejeztével mint hajtja meg homlokát, hogy szintén elmondja a könyv fölemelő hitvallás gyanánt kicsendülő végső szavait: Ki vagyok? Én az Úr szolgálóleánya vagyok – az élet minden küzdelmében, veszedelmében és feladataiban.

„És nagy jel tűnek fel az égen: egy asszony, akinek öltözete volt a nap, és lába alatt a hold, és fején csillagból álló korona.” (Jel 12,1) Ez a nagy jel a mi egünkön Mária. A régi asszony Évával együtt a kígyó nyomain csúszkált és arra a sorsra is jutott: sárhoz tapadt és a földet ette. Ez az új mennyei asszony mennyei szépségbe öltözteti saját lelkét, meg mindazokét, kik hozzá fordulnak. Gerely Jolán könyve képes megszerettetni minden olvasójával a legfönségesebb örök női eszményt, a Boldogságos Szüzet. Akinek a lelkét pedig megragadja az Istenanya szépsége, annak élete közel jut az Istenhez. Már pedig annyira vagyunk boldogok, amily közel jutunk Istenhez.

Így válik ez a könyv, a Mária-kultusznak ez a nagyszerű lélektani apológiája egyúttal a boldog, harmonikus női élet forrásává. (Tóth Tihamér)

A könyv három részből áll:
1. Az élet kapujában
2. Mélységek szélén
3. Az örök női eszmény nyomán


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1936 | Oldalszám: 287 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |