Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gausz Tibor: Ha az Ő szavát halljátok…

A könyv a szerzetesi életről szól leányoknak és mindazoknak, akiket érdekel: Mi van a rács mögött? – A zárdák „titokzatos életének” függönyét széthúzza, lerajzolja az odavezető utat, a hivatás kialakulását és a szerzetesi élet bensőségét, szépségét. A szerző nagy sikert ért leánykönyveinek módszerét itt is követi: a való életből, leányok vallomásából, hivatás-történetekből, levelekből vett részletek felhasználásával mutatja be az igazi hivatást. A könyv külön értéke, hogy az összes magyarországi női szerzetesrendek és kongregációk tárgyilagos ismertetését is hozza. Nemcsak hivatást érző leányok számára kitűnő kalauz, s nemcsak – mint remélhető – szerzetesi hivatások elindítója lesz, hanem a szerzetesnői hivatás megértetése, megbecsülése, megszerettetése érdekében is nagy szolgálatot tesz. (Donászy Ernő)

A könyv tartalma:

Két szív megtalálja Jézust (Vadvirág története; Évi és Jézus; Ildikó élete; A meghívás; Amit eddig nem tudtál)

A zárdák rejtélyei (Hogyan lehetséges?; Mi a hivatás?; Hivatástudat; A világ csupa bűn?; Ők a szentek?; A zárda titka; Ránézett, megszerette!; Erős, mint a halál; A hit fellegvárai; Emberbaráti hivatás; Széthúzott függönyök; Isten szemével; Krisztus mátkája; A zárdán kívül)

Úgy figyelek, hív-e az Úr? (Kinek van hivatása?; Három jel; Otthagytam a táncot; Tetszett a ruhája; Zárdái élet; Külső behatástól függ?; Szórakozás és zene; Megrázó események; Vissza-visszatérő vágy; Lángoló hazaszeretet; „Vágytam Jézus után”; Töröm a fejem, hív-e Jézus!; Tedd magad hivatottá!; „Sátort készítettem”)

„Sokan vannak a hivatottak, de kevesen a választottak!” (Nagy titok; Testi-lelki képesség; Szüleid rád szorulnak; Akadályok; Akaratlan eltolódás; De miért így?; Mi a szándéka?; Még egy szomorú eset; A megtisztult lélek; Milyen a jó szándék?; Nem tudsz dönteni?)

„Százannyit kap és az örök életet!” (Kemény mondat; Belső nehézségek; Nehéz volt lemondani!; Mit tegyek?; „Aki atyját vagy anyját…”; Szerelmet is Jézusért; „Érdemes volt!”; Az álmok teljesülnek…; „Közelebb hozzád, Istenem!”)

Szerzetes intézmények (Hová hív Jézus?; Hogyan jelentkezzem?)
Angolkisasszonyok Beatae Mariae Virginis (Boldogságos Szűz Mária) Intézete
Assisi Szent Ferenc Leányai Betegápoló Nővérek Kongregációja
Árpádházi Boldog Margitról elnevevezett Szent Domonkosrendi Nővérek
A Boldogasszony Látogatásáról nevevezett Rend (Vizitáció)
Depaul Szent Vince Szeretetleányai (Les Filles de la Charité) nevű Irgalmas Nővérek
Egyházközségi Nővérek. Szent Péter Leányai Társasága
Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társulata
A Gyümölcsoltó Boldogasszony Szolgálói vagy Annunciáta Nővérek
Isteni Megváltó Leányai Szerzetesnők Társulata
Isteni Szeretet Leányainak Társulata
Isteni Üdvözítő Nővérei (Salvator Nővérek)
Jézus Isteni Szívéről nevezett Karmelita Nővérek
Jézus Szíve Népleányai Társasága
A Jó Pásztor Szeretetéről nevezett Miasszonyunk Angers-i Kongregációja
A Krisztus Királyról nevezett Népművelő Testvérek Társasága
A Legszentebb Üdvözítő Leányai Kongregációja
Mária Reparatrix Örökimádás Apácák Társulata
A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Szerzetes Társulata
A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek
Miasszonyunk (Notre Dame) Női Kanonok Szerzetesrend
Notre Dame de Sion
A Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Szerzetes Társulata
Premontrei Női Kanonokrend
Sarutlan Karmelita Rend
A Szegények Kis Nővérei Kongragációja
Szent Bazil-rendi (Bazilissza) Nővérek
Szent Benedek Leányainak Társasága
A Szent Család Védelme Alatt Álló Szegény Ferences Nővérek Társulata
Szent Erzsébet Apácarend
Szent Ferenc-rendi Szegénygondozó Nővérek
A Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek („Keresztes Nővérek”)
Szent Orsolya-rend
Római Únióhoz Tartozó Szent Orsolya-rend
Szent Szív Társaság (Sacré Coeur)
Szervita Nővérek (Szűz Mária Szolgálóleányai) Magyar Kongregációja
A Szociális Missziós Társulat
A Szociális Testvérek Társasága
Szűz Mária Társasága
Unum Cordis Jesu


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 248 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |