Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gallus Tibor: Szent József lelke

Õneki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” (Jn 3,30) Az ember erkölcsi értékét „Jézus növekedése” és az ember „énjének” kisebbedése közötti dinamikus feszültség méri föl. Az Úr Jézus a megszentelő kegyelem magjában lelkünkbe száll, hogy ott természetfölötti életét titokzatos módon kifejtse. Ennek a fejlődésnek azonban akadálya van; a természetes „én” zabolátlan kívánságai. Annyit növekedik Jézus a lelkünkben, amennyit kisebbednek természetes „én”-ünk rendezetlen szenvedélyei. Az igazi nagyságnak ez a mértéke egészen sajátságos módon vonatkozik Szent Józsefre. Nevelőatyai föladatának Jézus növekedése volt a végcélja. Mire Jézus növekedése eléri a férfikort, akkorára az egyre kisebbedő József teljesen visszalép. Lelkileg egészen megérett.

Szent József teljesen szemlélődő szent. Aki meg akarja tanulni, hogyan kell őt igazán tisztelni, annak szintén szemlélődő lélekké kell alakulnia, különben nem találhatnak a lelkek egymásra. A zajos utca embere sosem fogja megérteni Szent Józsefet. A szemlélődő lelkek finom szemű és finom lelkű emberek. Ahol más egyáltalán nem is sejtené, ott ők megpillantják a rejtett fénysugárt. Meglátásaik oly mélyre hatolnak, hogy mások szótlan merevségben állnak meg előttük s csak egy idő múlva ragadja meg lelküket. Ezt mindenki tapasztalhatja, aki csak hallgatódzó tisztelettel is közeledik a szemlélődő lelkű Szent Józsefhez. A ő lelkének roppant gazdagsága, cselekedeteinek életmelegsége valóban páratlan a szentek sorában.

Igen, Isten önmagához hű marad. A földi hatalmasságra szemet huny, elejti, s az magára maradva, előbb-utóbb összerogy. Ellenben a parányit választottjai közé veszi föl, hogy azt, ami látszólag nagy s valójában csak szappanbuborék, megszégyenítse azzal, amit az emberek megvetnek. Így magasztalta föl Szent Józsefet is, midőn Õt a Mindenség Királya és a Mennyország Királynője oldalára rendelte.

A Szent Józsefről szóló elmélkedések:

I. rész: A nevelőatya
A hallgatag ember Dávid törzséből
Mária oldalán
Keserű megpróbáltatás
Viragszár, amely a föld Tündérvirágát hordozta
A hatalom és jog teljének csodája
Az engedelmes ember
Alkotó férfi
A nevelőatya gondjai és öröme
Midőn a lélek megérik
Az önzetlen családfő
Boldog hazaköltözés

II. rész: A pártfogó
Hogyan neveli Isten a keresztény nép lelkét?
Az időnek érnie kellett
A családi szentély védője
Segítőnk szükségünk idején
Nagy Szent Teréz és Szent József
Szent József és a munkásnép
A lelki élet és Szent József
Atyai őrködés a halál óráján
Az anyaszentegyház pártfogója
Az egyház hálája a liturgiában
Szent József igazi nagysága

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k875.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 104 | Méret: 17x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |