Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Hermann Fischer – Kertész Kálmán: Példatár a pogány missziókból

A pogány missziók történelme a legszebb vallási példáknak gazdag és még kevéssé kimerített forrása. Vallásunk tavaszi kertje ez, ahol a kereszténység első ifjúi üdeségében, erejében és bájában virul. Sehol az emberiségben nem nyilatkozik meg annyi idealizmus, mint Isten országának határvidékein.

A pogányság alkotta homályos háttér azonban valami különös varázst kölcsönöz e példáknak, melyek aztán éppen ezért már eleve nagyobb érdeklődést keltenek. A hitszónokok tapasztalata szerint ez a varázs szokatlan figyelmet és érdeklődést kelt a hallgatókban. Aztán valami különös erő is rejlik e missziós példákban, úgy, hogy az emberek vallásunk hallatlan gazdagságát és szépségét – éppen a pogányság vallási szegénységével való ellentét alapján – sokkal világosabban ismerik fel, és sokkal elevenebben érzik át.

E könyv a pogány missziókat bemutató példatár, ami megkísérli, hogy ezt a becses kincstárt kiaknázza és használhatóvá tegye. Anyaga – az oktató célnak megfelelően – a katekizmus vezérfonala szerint van elrendezve, amint a fejezetcímek mutatják. Az egyes szakaszok „missziós gondolatokkal” indulnak, mintegy útmutatásul és biztatásul. Ezek előadások és szentbeszédek számára vázlatos anyagot szolgáltatnak, melynek megvilágítására valók a rákövetkező példák.

A missziós példatár fejezetei:

A végcél (Vágyakozás a keresztény hittanítás után; A pogányok áldozatot is hoznak a keresztény oktatásért; Istent megismerni első kötelességünk)

Az igaz hitről (A hit tárgya, forrásai és szükségessége. Az Isten az, akiben hinnünk kell; A hit: kegyelem; Az igaz hit szükséges a lelki boldogsághoz; Csak a hit ad igaz vigasztalást; A hit bátor megvallása)

Isten (Az igaz Isten megismerése; A pogányok eltévelyedése az istenismerettől; Isten tulajdonságai)
A teremtő Atyaisten (Isten a világ teremtője és kormányzója; Isten a rosszat is jóra fordítja; A szenvedés: kegyelem!; Isten ád türelmet érdemszerző szenvedéshez; Az isteni Gondviselés)
Az angyalokról és ördögökről
Az emberek (Az ember teremtése és bűnbeesése; Áldozat a lelkek megmentéséért)

Jézus neve

Gyermek Jézus (Jézus gyermekkora; Mária, Jézus Anyja)

Kínszenvedés (Jézus kínszenvedése; A kereszt képe elriaszt a bűntől és vigasztal)

Szentlélek

Egyház (Az Egyház alapítása és szervezete; A katolikus Egyház feladata; Az Egyház ismertető jegyei; A katolikus Egyház elterjedése; A szentek egyessége)

Jó halál (Keresztény halál; Gyermekek szép halála; Pogány gyász)

Örök élet (Az örök élet vágya a pogányoknál; A tisztítóhely; A pokol; A mennyország; A mennyben Istent látjuk)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1931 | Oldalszám: 100, [1] | Méret: 19x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |