Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Erdey Ferenc: Engeszteljünk szentségben!

A könyv Erdey Ferencnek az angolkisasszonyok budapesti kápolnájában 1943. március 28-án tartott lelkinapon elhangzott elmélkedéseit tartalmazza.

Engesztelő lelkek azok, kik szentségben, tisztaságban és szeretetben feláldozták életüket engesztelő áldozatul. Ezek egészen az engesztelésnek szentelték magukat és vállalták a hősi felajánlást, mellyel kötelezték magukat, hogy szentségben, tisztaságban és szeretetben fognak élni, s ezt nyújtják Istennek tetsző áldozatul. Engesztelő életáldozatuk egészen egybekapcsolja őket Istennel. Az engesztelő hősi felajánlás első programja tehát a szentségben való élettel engesztelni. Élettörvénnyé teszi az életszentségre való állandó törekvést.

Sokan félnek ettől és megrettennek a nagy áldozat terhétől. Azt hiszik, hogy a szentség mindjárt csodákat, rendkívüli dolgok művelését vagy megdicsőülést jelent. Ezeket a balhiedelmeket akarja szétoszlatni e kis könyv, mely mindazokat az elmélkedéseket tartalmazza, melyeket az Engesztelés Művének tagjai tartottak egyik lelki napon.

Biztató és segítő kezet akar nyújtani az engesztelő lelkeknek, hogy ne féljenek a szentség terhétől. Hiszen minden keresztény élet programjában tulajdonképpen bennfoglaltatik az, de az engesztelés gondolatából is önként következik. Minél jobban elszakad a világ Istentől, annál szorosabban egyesül vele az engesztelő lélek. S éppen ebben az egyesülésben, Istennel való teljes egybeforrásban áll a szentség lényege.

A könyv tartalma:
Engeszteljünk szentségben
Első elmélkedés: „A meghívott szenteknek!”
Második elmélkedés: Hol van Isten országa?
Harmadik elmélkedés: Isten temploma
Negyedik elmélkedés: Isten él bennünk

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k758.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 67, [1] | Méret: 14x9 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 1 MB |