Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Egyed Lajos: A Szentírás idézettára

Hol találhatók meg azok az igazságok, amelyek képesek világosságot gyújtani a szellem mai sötétségében, hol lelhetők föl a természetfölötti erő és vigasztalás dús forrásai máshol, ha nem abban a könyvben, amelyet az Isten, a mi mennyei Atyánk, egyenesen a mi számunkra íratott meg: a Szentírásban? Ez az a könyv, amelyből ha csak néhány sort olvasunk is, azonnal egy egészen más világ légkörében érezzük magunkat, s amelyen keresztül az örök Isten végtelenből jövő fuvallata csap meg bennünket. Ez az a könyv, amelyben az éhező lélek ételt, a szomjúhozó italt, a gyenge támaszt, a beteg orvosságot talál, amelyből világosság árad az elsötétültekre, és jóleső vigasztalás a kereszttel megterhelt földi vándorra. Vissza tehát ehhez a csodálatos könyvhöz: a Bibliához! Vissza elsősorban az egyházi igehirdetés terén! A katolikus pap beszéde ne álljon csupán „az emberi bölcsesség meggyőző szavaiból”, hanem álljon „a Lélek és az erő bizonyítékából”, támaszkodjon azokra az igazságokra, amelyeket az Isten közölt velünk a tőle inspirált szerzők által megírt szentkönyvek: a Szentírás útján.

Ennek a célnak az előmozdítására akar szolgálni jelen szentírási idézetgyűjtemény is. Nem arra való, hogy szentírási helyeket visszakeressünk benne, – erre a célra vannak igen jó verbális konkordanciák. Az egyes, lelkipásztorkodás szempontjából fontosabb témákhoz akarja egybehozni a Szentírásnak azokat a szebb, de kevésbé ismert gondolatait, amelyek termékenyen hathatnak a hívők lelkére, de amelyeknek fölkutatására a gyakorlati lelkipásztornak se módja, se ideje nincsen. A Szentírás egyéni olvasásától és tanulmányozásától sem akar fölmenteni ez az idézetgyűjtemény. Csak segíteni akai, megkönnyíteni a Szentírás előbb említett részeinek gyakorlati alkalmazását.

Ez a gazdag idézettár a következő nagy egységekből áll.

I. rész: Isten – Isten tulajdonságai – Isten dolgai – Isten tíz parancsolata
Isten (Hány az Isten? Mi az Isten?)
Isten tulajdonságai
Isten dolgai
Isten tíz parancsolata
I. parancs: Én vagyok a te Urad Istened: Uradat Istenedet imádjad és csak neki szolgálj! (Kötelességek az I. paranccsal kapcsolatban; Vétkek az I. parancsolattal szemben)
II. parancs: Isten nevét hiába ne vegyed!
III. parancs: Az Úr napját megszenteljed!
IV. parancs: Atyádat és anyádat tiszteljed! (Családi élet; Társadalmi élet)
V. parancs: Ne ölj! (Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!; A felebaráti szeretet gyakorlása; Vétkek a felebaráti szeretet ellen; A felebaráti szeretet helyreállítása)
VI. és IX. parancs: Ne paráználkodjál!
VII. és X. parancs: Ne lopj! Felebarátodnak se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánjad! (A gazdagság, szegénység előnyei, hátrányai; A gazdagsággal együttjáró erények és bűnök; Mások vagyoni megkárosítása és kártérítés; Földi javak szerzésének megengedett módja a munka; A munkával kapcsolatos vétkek; Egyes vagyont érintő jogi ügyletek)
VIII. parancs: Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen! (Igazmondás-hazudozás; A jó hírnév és annak védelme; Bíráskodás, törvénykezés)

II. rész: Jézus Krisztus – Egyház – Szentségek
Jézus Krisztus (A Jézus Krisztusban való hit; Kicsoda Jézus Krisztus?; Jézus Krisztus tulajdonságai; Jézus élete; Jézus életével kapcsolatos dolgok)
Egyház
Szentségek (Keresztség; Bérmálás; Oltáriszentség; Bűnbánat szentsége; Utolsó kenet; Egyházi rend; Házasság)

III. rész: Angyalok – Ördögök – Világ – Emberek
Angyalok
Ördögök
Világ
Ember
Isten műve
Az emberi élet általában (Az élet javai; Az élet bajai; Az ember teste; Az ember lelke; Az ember értelmi világa; Az ember akarata; Az ember magatartása; Az ember érzelemvilága; Az ember vallás-erkölcsi élete; Az ember cselekedetei.

IV. rész: IV. rész: Utolsó dolgok


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 342 | Méret: 23x16 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 16 MB |