Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Dér Ákos: Élet forrás. A Jézus Szíve-tisztelet Alacoque Szent Margit iratai alapján

Jézus Szíve az élet és szentség forrása. Jézus maga mondotta: „a végett jöttem, hogy életük legyen és bőségesen legyen”. Az élet, amelyről beszél, a kegyelem élete. Ennek a kegyelemnek a teljessége képezi ezen a földön az életszentséget. „Aki szomjazik, mondja az Üdvözítő, jöjjön hozzám és igyék.” Amint az isteni Üdvözítő Szívét a kereszten a lándzsa megnyitotta, azonnal vér és víz folyt ki abból, mint a két nagy szentségnek jelképe: a keresztségé, amely éltet ad, és az Oltáriszentségé, amely azt fönntartja. Ebben a szívet felemelő és sokatmondó pillanatban tűnik fel előttünk Jézus Szíve, mint az élet és szentség forrása.

XI. Pius „Miserentissimus Redemptor” kezdetű körlevelében azt mondja a Jézus Szíve-tiszteletről, hogy „benne foglaltatik a vallásnak egész lényege és a tökéletes életre vezető elv”, mert szent Szívéből ismerjük meg az Urat, és ez az alapos megismerés gyorsan elvezet az Úr nagyobb szeretetére és tökéletesebb követésére, az életszentségre. Amit tehát Jézus Szíve első kinyilatkoztatásából tudunk, hogy t i. ez a Szív az élet és szentség forrása és amit Szentatyánk alaptételként felállít, akarja bebizonyítani ez a könyv.

Szent Margit közvetítésével Jézustól halljuk Szíve titkait és ismerjük meg imádásraméltó jóságát és kegyességét, és ugyanakkor elhatározzuk magunkban, hogy szívvel- lélekkel követjük. Így találjuk meg a Jézus Szíve-tiszteletben az erkölcsi tökéletesség zsinórmértékét is. Az Úr Jézus maga alapította tehát a Jézus Szíve-ájtatosságot. Alacoque Szent Margitnak nyilatkoztatta ki a szent Szív tiszteletéről szóló tudnivalókat s megbízta őt ennek az ájtatosságnak terjesztésével. Az Egyház a legnagyobb gonddal átvizsgálta Alacoque Szent Margit iratait, a rendkívüli eseményeket, látomásokat és azoknak hitelességét kétségen felül állóknak találta. A Jézus Szíve-ájtatosságot jóváhagyta s ajánlotta híveinek.

Ebben a könyvben megtaláljuk Szent Margitnak a Jézus Szíve-tisztelet szempontjából fontos összes iratait. Az idézetek Alacoque Szent Margit hiteles kritikával feldolgozott irataiból: „Vie et Oeuvres”-ből vannak véve.

A könyv tartalma:

I. rész. Három nagy kinyilatkoztatás.

II. rész. A Jézus Szíve-tisztelet jellemzése.

III. rész. A 12 igéret (1. Megadom az állapotukhoz szükséges kegyelmeket; 2. Egyesítem a megoszlott családokat; 3. Megvigasztalom őket szenvedéseikben; 4. Biztos menedék életben, halálban; 5. Minden vállalatukat megáldom; 6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak; 7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek; 8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek; 9. Megáldom a helyeket, ahol Szívem képét felfüggesztik és tisztelik; 10. Erőt ad a megrögzött bűnösök megtérítésére; 11. Szívébe írja azok nevét, akik Szíve tiszteletét terjesztik; 12. A nagy ígéret: megadja a végső töredelem kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymásutáni hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül).

IV. rész. A Jézus Szíve-tisztelet gyakorlása (Szentóra; Jézus Szíve követése; Jézus Szíve-kép tisztelete; Fölajánlás; Szeretet, viszontszeretet; Jézus Szíve-ünnep; Első-péntek; Oltáriszentség; Szentáldozás; Oltáriszentség látogatása; Jézus Szívének díszőrsége; Szentmiseáldozat; Szenvedés; Mindenkinek viselnie kell keresztjét; Egyesülés Jézus Szívével; Tisztelet, dicséret; Engesztelés, áldozat; Kik az áldozatos lelkek?).

V. rész. A Jézus Szíve-tisztelők erényei (Közreműködés a kegyelemmel; Az alázatosság; Bizalom; Engedelmesség; Szívtísztaság; Önátadás; Kitartás a nehézségben; Alázatos és türelmes hallgatás; A Jézus Szíve-tisztelet terjesztése; Önmegtagadás, elszakadás a teremtményektől; Összeszedettség; Az igazi felebaráti szeretet).

VI. rész. Alacoque Szent Margit imái.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1938 | Oldalszám: 240 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Jézus Szíve Szövetség | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |