Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Léon Dehon: Jézus papi szíve. Elmélkedések papok számára

Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja: „Íme a Szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csakhogy megváltsa őket.” Szeretetének nagy megnyilatkozásai: a megtestesülés, a kínszenvedés és az Oltáriszentség hatalmas papi cselekmények, és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete, megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig, imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltáriszentségi életének is az első felvonása. Jézus Szívének minden dobbanásával hálát adott Atyjának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott, gratias agens. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltáráldozat, a szentmise különösen hálaáldozat, amelyet neve is (Eucharistia) kifejez. Az Üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék és állandóan azt folytatja most is. „Semper vivens ad interpellandum pro nobis.” (Zsid 5,25) Ez az áldozat harmadik célja. Jézus Szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja.

Jézus Szíve tehát mindenekfölött papi Szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak, legyen Jézus Szíve-tiszteletének a tárgya Jézusnak, a papnak és áldozatnak a Szíve. Igen, Jézus szeretetének, szent Szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Amor sacerdos immolat. Ez a papi és áldozati élet, Urunk egész életének, összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és Oltáriszentség három hatalmas szeretetfolyama ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztülszelte. Jézusnak, a papnak és szeretetáldozatnak a Szíve magába zárja az üdvösség minden titkát, Isten minden jótéteményét, a kegyelem és irgalom minden gazdagságát.

Mi, az Úr papjai nem tartozunk-e Jézus Szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus Szíve-tisztelete. Jézus papi Szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élet tudományát. Szemléljük hát ezt a papi Szívet. Tanulmányozzuk gondolatait, hallgassuk dobogását, elmélkedjünk szeretetéről. Ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi Szívével kapcsolatban minden pap jobb pappá lesz, mint amilyen előbb volt.

A könyv elmélkedései:

1. Jézus papságának eredete az Atya kebelében
2. Jézus papi hivatása. Az Atya elküldi Fiát e földre, hogy papja legyen
3. Jézus pappászentelése: A Szentlélektől való felkenetése
4. A mi Urunk Jézus Krisztus megtestesülésétől kezdve mindörökké az Atya egyetlen papja
5. Jézus Krisztus egész életében és minden cselekedetében pap és áldozat
6. Urunk papi hivatásában főképpen Szívét szemléljük
7. Jézus Krisztus előkészülete a papságra. Az Üdvözítő családja és gyermeksége
8. Jézus a templomban
9. A papi lelkigyakorlatok
10. Jézus papi Szíve és az igehirdetés
11. Jézus papi Szíve és a tökéletesség
12. Jézus papi Szíve és a bűnösök. A példabeszédek
13. Jézus papi Szíve és a bűnösök. A munkában
14. Jézus papi Szíve és a szenvedők
15. Jézus papi Szíve és a papi hivatások ápolása
16. Jézus papi Szíve és az Üdvözítő kapcsolata az apostolokkal
17. Jézus papi Szíve példaképünk az okosság és a mértékletesség gyakorlásában
18. Jézus papi Szíve és a világgal való kapcsolatok
19. Jézus papi Szíve és a család
20. Jézus papi Szíve és a természet
21. Jézus papi Szíve és a kísértések
22. Jézus papi Szíve és az elmélkedés
23. Jézus imáját és buzgóságát papi Szíve táplálja
24. Jézus papi Szíve és a nyilvános istentisztelet
25. Jézus papi Szíve az üldözésekben és megpróbáltatásokban
26. Jézus papi Szíve az állampolgári és szociális kötelességek teljesítésében
27. Jézus papi Szíve és az eucharisztikus áldozat
28. A végrendelet és a halál
29. Jézus papi Szíve és Szűz Mária
30. Szent János Jézus Szívének papja
31. Jézus papi Szíve az Oltáriszentségben
32. A pap halála után is tovább él a földön
33. A pap jutalma


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 168 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |