Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Czapik Gyula (össz.): Imakönyv katolikus nők számára

A könyv imakönyv katolikus nők számára. Az imakönyv részei:

 1. A nő mindennapi hódolata
  Reggeli ima; Esti ima; Miatyánk; Üdvözlégy; Hiszekegy; Úrangyala; Dicsőség; Szentolvasó; Tízparancs; Ötparancs

 2. A nő vasárnapi hódolata
  A szentmiseáldozat; Első szentmise-imádság; Ima a szentmise után; Más miseimádság; Prédikációhallgatás; Hit, remény, szeretet; Délutáni ájtatosság; Litánia Jézus nevéről; Litánia Jézus Szívéről; Felajánlás Jézus Szívéhez; Loretói litánia; Szent Bernát imádsága; Szűz Máriához; Szűz Mária antifonái; Szent József litániája; Mindenszentek litániája; Oltáriszentséggel való áldás

 3. A nő ünnepi hódolata
  Ádvent; Szeplőtelen fogantatás; Karácsony; Karácsony másnapja; Év vége; Újév; Jézus nevenapja; Vízkereszt; Gyertyaszentelő; Szent József; Gyümölcsoltó; Nagyböjt; Keresztúti ájtatosság; Nagypéntek; Húsvét; Búzaszentelő és keresztjáró napok; Mindenszentek litániája; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Szentháromság ünnepe; Úrnap; Szent Péter és Pál ünnepe; Jézus Szíve ünnepe; Nagyboldogasszony; Szent István király ünnepe; Kisasszony napja; Mindenszentek ünnepe; Halottak napja

 4. Isten kibékülése a bűnös nővel
  Előkészület a gyónásra; Lelkiismeretvizsgálat; Bánat és erősfogadás; A szentgyónás után; Gyónás után Jézus szent Szívéhez; A tökéletes bánat felinditása; A szentkenet szentsége

 5. Isten egyesülése a nő lelkével
  Szentáldozás előtt; Szent Ignác fohászai az áldozás után; Búcsúima a kereszt előtt; A végső állhatatosság kegyelméért

 6. A nő a teremtés szíve
  A nő a család szíve; Hajadon imája; Ima a vőlegényért; A feleség imája férjéért; Az anya imája gyermekeiért; Az anya imája felnőtt gyermekeiért; Ima a szülőkért; Ima az elhunyt családtagokért

 7. A nő a magyar haza leánya
  Ima a magyar hazáért; Ima a Magyarok Nagyasszonyához; Ima a világi hatóságokért

 8. A nő az Egyház tagja
  Ima a pápáért; Ima a püspökért; Ima a papokért; Ima az Egyházért

Énekek
Miseénekek; Az Oltáriszentségről; Jézus szent Szívéről; Szűz Máriáról; A szentekről (Szent István királyról; A magyar szentekhez); Gyászénekek; Különböző időkre (Ádventre; Karácsonyra; Újévre; Nagyböjtre; Húsvétra; Pünkösdre); Különböző alkalmakra (Hálaadásra; Püspök fogadásakor; Pápai himnusz)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1945 | Oldalszám: 174 | Méret: 11x8 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar, latin | Fájl méret: 5 MB |