Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Czapik Gyula (össz.): Imakönyv katolikus férfiak számára

A könyv imakönyv katolikus férfiak számára. Az imakönyv részei:

I. rész. A férfi vallásossága

/1. A férfi mindennapi hódolata
Reggeli ima; Esti ima; Miatyánk; Üdvözlégy; Hiszekegy; Az Úrangyala; A szentolvasó; Az Isten tízparancsa; Az Anyaszentegyház ötparancsa; A Szentháromság dicsőítése

 1. A férfi vasárnapi hódolata Isten előtt
  A vasárnap megszentelése; A szentmiseáldozat; A prédikációhallgatás; Délutáni ájtatosság; Kongreganisták fogadalma

 2. A férfi ünnepi hódolata
  Ádvent; Szeplőtelen fogantatás; Karácsony ünnepe; Karácsony másnapja; Szent István vértanú; Év vége; Újév; Jézus nevenapja; Vízkereszt; Gyertyaszentelő; Szent József ünnepe; Gyümölcsoltó; Nagyböjt; Keresztúti ájtatosság; Nagypéntek; Húsvét; Búzaszentelő és keresztjáró napok; Mindenszentek litániája; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Szentháromság ünnepe; Úrnap; Szent Péter és Pál ünnepe; Jézus Szíve ünnepe; Nagyboldogasszony; Szent István király ünnepe; Kisasszonynapja; Mindenszentek ünnepe; Halottak napja

 3. Isten kibékülése a bűnös férfival
  A szentgyónás; Előkészület a gyónásra; Lelkiismeretvizsgálat; Bánat, erősfogadás; Gyónás után Jézus Szent Szívéhez

 4. Isten egyesülése a férfilélékkel
  A szentáldozás; Szentáldozás előtt; Szent Ignác fohászai az áldozás után; Búcsúima a kereszt előtt; A végső állhatatosság kegyelméért

II. rész. A férfi a teremtés ura

 1. A férfi a család feje
  Nőtlen fiatalember imája; Ima a menyasszonyért; A férj imája hitveséért; Az atya imája gyermekeiért; Atya imája felnőtt gyermekeiért; Ima a szülőkért; Ima az elhunyt családtagokért

 2. A férfi a haza polgára
  Ima a magyar hazáért; Ima a világi hatóságokért

 3. A férfi az Egyház tagja
  Ima a pápáért; Ima a püspökért; Ima a papokért; Ima az Egyházért

Függelék – Énekek
Miseénekek; Az Oltáriszentségről; Szűz Máriáról; A szentekről (Szent István királyról A magyar szentekhez); Gyászénekek; Különböző időkre (1. Ádventre; 2. Karácsonyra; 3. Újévre; 4. Nagyböjtre; 5. Húsvétra; Különböző alkalmakra (1. Hálaadásra; 2. Püspök fogadásakor; 3. Pápai himnusz)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1945 | Oldalszám: 190 | Méret: 12x8 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar, latin | Fájl méret: 5 MB |