Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Csávossy Elemér: Szent József tökéletes tisztelete

Szent József mindent Szűz Mária és Jézus által kap; de viszont senki sem kap tőlük oly sokat és senki sem áll hozzájuk oly közel, mint ő. Azért a részünkről tanúsított tiszteletben is Jézus és Szűz Mária megelőzik őt; de viszont Jézus és Szűz Mária után senkit sem tisztelünk oly mértékben, mint Szent Józsefet.

Szent József Szűz Máriával és Jézussal szemben elfoglalt állásánál és hivatásánál fogva lényegesen gondoskodó, oltalmazó, szerető atya. S mivel Szűz Mária magának az Egyháznak s az egyes léleknek ősképe, típusa, Jézus pedig magában hordja mint magban egész titokzatos testét, az Egyházat és minden lelket mint „második Krisztust”; mivel továbbá a Szentcsalád a maga egészében az Anyaszentegyház képe és magva: azért Szent József gondoskodó, oltalmazó s vezető hivatása kiterjed az egész Egyházra és mindenegyes lélekre.

Szent József bizonyos tekintetben rendelkezik Szűz Mária és Jézus fölött, s ezt a kiváltságát némiképp most az égben is megtartja. Ebből következik hozzánk való viszonyának s a mi iránta való tiszteletünknek jellege és módja.

A füzet tartalma:

Szent József tökéletes tisztelete

Tiszteletének jellege

Gyakorlatok (A bizalom gyakorlása; Az engedelmesség gyakorlása; A tisztelet, hála és szeretet gyakorlása)

A tisztelet indítékai

Kilenced Szent József tiszteletére

Gyakorlati kilenced Szent József tökéletes tiszteletének elsajátítására

Imádságok Szent József tiszteletére (Memorare; Imádság a tisztaság kegyelméért; Szentáldozás előtt; Fohászimák; A haldoklókért; Litánia Szent Józsefhez; Szeretetszövetség Szent Józseffel; Imádság valamely különös kegy elnyeréséért; Felajánlás; Imádság állhatatosságért lsten kegyelmében; Szent József üdvözlése)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1938 | Oldalszám: 32 | Méret: 13x9 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 1 MB |