Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Csávossy Elemér: Örök igazságok. Lelkigyakorlat

A teljes lelkigyakorlat Szent Ignác elgondolásában gy körülbelül harmincnapos időszakra terjed és négy úgynevezett „hét”-re oszlik, melyek nagyjában a lelki megtisztulás, a megvilágosodás és egyesülés útjának felelnek meg. De aránylag kevesen végzik a teljes harmincnapos lelkigyakorlatot; legtöbben évenként nyolc vagy öt vagy három napra vonulnak vissza lelki magányba. Akik a lelki megújulásra teljes nyolc napot szánnak, azok az egész harmincnapos lelkigyakorlat elmélkedési anyagán mintegy megrövidített, összevont alakban haladnak át az Örök igazságok megfontolása által megtisztulva, Jézus életének és szenvedésének elmélkedése lépcsőfokain felemelkednek az erények tökéletességére, s végre az ő megdicsőült életének és Isten szeretetének szemlélésében az Istennel való egyesülés magaslatára jutnak, és lelkükben megszületik az ő dicsőségét és országát terjeszteni vágyó apostoli lelkület. Akik azonban csak három napos lelkigyakorlatot végeznek, rendszerint inkább az első hétnek, a lelki megtisztulás hetének elmélkedéseivel és gyakorlataival foglalkoznak és egy összefoglaló gyónással és szentáldozással befejezik lelki megújulásukat.

Ez a lelkigyakorlatos könyv egyrészt hűségesen visszatükrözi Szent Ignác szellemét, másrészt hozzásímul a mai világi közönség és a kor lelki szükségleteihez, de az egyházi és szerzetesi személyek igényeit is kielégíti. A szerző három részből álló sorozatának (Örök igazságok, A nagy Király nyomdokain, Kereszt és feltámadás) jelen kötete csak az örök igazságokat tartalmazza, tehát a lelkigyakorlatoknak azt a részét, melynek célja a lelki megtisztulás. Mindazonáltal, tekintettel az elmélkedők lelki szükségleteire, elmélkedéseket ad nemcsak a bűnről, annak büntetéséről és következményeiről, hanem a lelki megtisztulást követő pozitív erényre való törekvésnek is megnyitja forrásait és megjelöli útját. A megtérést előkészítő és eszközlő elmélkedések után ugyanis elmélkedések következnek az Oltáriszentségről és a kegyelmi életről, sőt maguk az alap elmélkedések is már magukban rejtik az Isten felé való törekvésnek legmagasabb utait is. Így ez a kötet önmagában is teljes nyolc, sőt kilenc napos lelkigyakorlatot tartalmaz, mely alkalmas arra, hogy a lelkünket nemcsak megtisztítsa, hanem az erényre való törekvés útján meg is indítsa és lelkünkben a pozitív Isten felé emelkedés összes rugóit működésbe hozza. Az alapelmélkedések maguk szintén befejezett háromnapos lelkigyakorlatot képeznek, melyet külön végezhetünk abból a célból, hogy lelki életünk alapjait megszilárdítsuk és szilárdságát minden megrázkódtatás ellen biztosítsuk.

Az egyes elmélkedések tartalma oly bő, hogy ebben a kötetben egyedül is már elegendő anyagot találunk akár több évre is három, öt, vagy nyolc napos lelkigyakorlat végzésére. Az anyagot tetszés szerint kiválaszthatjuk. Egy elmélkedés három pontja nem egy esetben három elmélkedésre szolgáltat anyagot. De ha helyesen és Szent Ignác lelkigyakorlatainak szellemében akarunk eljárni, akkor lelkigyakorlatunknak, mely lelkünk megtisztulására irányul, valamiképp mindig ezeket az elmélkedéseket kell tartalmaznia: 1. célunk és rendeltetésünk és az erre szolgáló eszközök használata (teremtmények, közömbösség) 2. a bűn és büntetése 3. Isten irgalmassága mint megtérésünk megindítója, eszközlője és biztosítója.

A kötetben foglalt 38 elmélkedés igen hasznos anyagot nyújt az ún. havi rekollekcióhoz, sőt a napi elmélkedésre is. Legjobban október és november havában végezhetjük ezeket az elmélkedéseket, az egyházi évnek és az év szakánok megfelelően; mert lelkünk különösen ebben az évszakban szeret a komoly igazságokkal foglalkozni, amikor a természet haldoklása is figyelmeztet az élet mulandóságára és az örökkévalóságra.

A kilenc napra elosztott 38 elmélkedés:
A lelkigyakorlat az életszentség iskolája
Szabad, kell, akarunk lelkigyakorlatot tartani
Vezérelv és alapigazság I–II.
Eredetem és rendeltetésem
Lelkem üdvössége
Az örök élet
A teremtett dolgok
A közömbösség
A hegyi beszéd
Az ember teremtése a Szentírás szerint
Isten dicsősége
Az emberi szabadság
A főparancs
A halálos bűn gonoszsága (az angyalok bűne)
A halálos bűnben rejlő esztelenség (ősszüleink bűne)
A halálos bűnben rejlő boldogtalanság (egy ember bűne)
Saját bűneim
A pokol
A széles út
A szívtelen szolga
A jó és a rossz szív
Mi a halál?
Hogyan jön a halál?
Milyen a halál?
A dúsgazdag és a koldus Lázár (élet–halál–örökkévalóság)
Az okos és a balga szüzek (élet–halál–örökkévalóság)
Az ítélet
A három sír (pokol–tisztítótűz–mennyország)
A terméketlen fügefa
A megtérés
Dávid király bűne és bűnbánata
Szent Péter bukása és megtérése
Mária Magdolna
A tékozló fiú
Az Oltáriszentség
Mi nekünk a tabernákulum?
Az istengyermekség öntudata


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1934 | Oldalszám: 320 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 14 MB |