Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Csávossy Elemér: Manréza iskolája

A lelkigyakorlatos elmélkedések kötetei után, melyek az örök igazságoktól kezdve Jézus életének, szenvedésének és megdicsőülésének titkain át egészen az Isten szeretetéig a Szent Ignác-féle lelkigyakorlatok összes elmélkedéseit felölelik és kifejtik, már csak magának a szentgyakorlatos könyvnek magyarázata van hátra. Nem elég ugyanis csak magukat az elmélkedéseket kifejteni s nagyjában az összefüggésekre rámutatni; az egész lelkigyakorlat szerves felépítését, a lelkigyakorlatos könyvnek egyes részeit, főleg a szabályokat is részletesen meg kell tárgyalni, s gyakorlati alkalmazásukban meg kell ismertetni. Máskülönben a még nem tökéletesen járatos lelkigyakorlatozó vagy lelkigyakorlatot vezető az elmélkedések sokaságában nem tud kellőképp eligazodni s a kellő kiválasztással élni, nem képes az egyes részek helyét és fontosságát felismerni, és az anyagot megfelelően beosztani és értékesíteni.

Azonkívül egyes részeknek elméleti megvilágítása és mélyebb benső megokolása is szükségesnek látszik, továbbá a lelkigyakorlatokhoz nem szigorúan hozzátartozó, de velük kapcsolatos tárgyak és kérdések megbeszélése is. Végre a lelkigyakorlatok aszkézisét a lelki élet más kérdéseivel s a mai élet igényeivel kapcsolatba kell hozni s magáról a lelkigyakorlatok adásáról is valamit hozzá kell fűzni. Mindez indokolttá teszi ennek az újabb és utolsó kötetnek megjelenését.

Ennek a kötetnek olvasása feltételezi a lelkigyakorlatos könyv némi ismeretét. Ez a kötet szintén utal a szerző lelkigyakorlatos művének három első részére (Örök igazságok, A nagy Király nyomdokain, Kereszt és feltámadás), ahol az egyes kötetek elején és az egyes részek közt vagy az elmélkedések bevezetőjeként sok, a lelkigyakorlatok rendszerét illető magyarázatot is találunk.

A könyv tartalma:

I. Bevezető rész (Mi a lelkigyakorlat? [Szó- és fogalomelemzés; A hagyományos felfogás; Pápai nyilatkozatok; Szent Ignác lelkigyakorlatos könyve]; A lelkigyakorlatok egysége és felépítése [A lelkigyakorlatok egysége; Felépítés]; A lelkigyakorlatok aszkézise; A lelkigyakorlatos könyv külső beosztása; Az annotációk).

II. A négy hét (Fundamentum; A lelki élet alapjai; Indifferencia; Examen particulare; Examen generale; Egyetemes szentgyónás és szentáldozás; Az első hét célkitűzése; A bűnről szóló első elmélkedés; A bűnről szóló második elmélkedés; A test a lélek börtöne; Harmadik és negyedik elmélkedés a bűnről; Hármas imatársalgás; Elmélkedés a pokolról; Kiegészítő elmélkedések; Addiciók; Önismeret; A második hét célja és feladata; Elmélkedés Krisztus Királyról; Elmélkedések Krisztus életéről; A választást előkészítő elmélkedések; Az alázatosság harmadik foka; A harmadik hét célja és feladata; A negyedik hét célja és feladata; Elmélkedés Isten szeretetéről).

III. Szabályok (A szellemek megkülönböztetésének szabályai; A lelki aggályokra vonatkozó szabályok; A helyes alamizsnálkodás szabályai; A mértékletesség szabályai; Az Egyházzal való együttérzés szabályai).

IV. Gyakorlati útmutatás a lelkigyakorlatok végzésére és adására (Lelkigyakorlatok végzése és adása; Napirend; Más beállítások; Lelkigyakorlatok egyes csoportoknak; Rekollekciók; Búcsúk).


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 250, [3 tábla] | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |