Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Csávossy Elemér: Imádság és elmélkedés

Contardo Ferrini, a római jog híres tanára a páviai egyetemen, egyszer így nyilatkozott: „Amit nem tudok fölfogni, az az imádság nélkül való élet: a reggeli fölébredés anélkül, hogy Isten mosolyát fürkésznők, s a nyugalombatérés anélkül, hogy előbb az üdvözítő keblén pihentünk volna. Az ilyen életet hasonlónak tartom a sötét éjszakához, mely tele van megalázottsággal és vigasztalansággal, mely terméketlen Isten átka miatt, képtelen rá, hogy a balsorsban helyét megállja, alacsony érzület rabja lesz, s el van zárva a lélek szent örömeitől.”

Sokan keveset imádkoznak, mert nem ismerik az imádság értékét. Mások meg sokat imádkoznak, de rosszul, mert nem értik annak módját. Az imádságot nagyrabecsülni, megszeretni és buzgón gyakorolni, az az egyedüli út arra, hogy sokat és jól imádkozzunk. Az imádság szelleme oly kegyelem, melyet megint csak imádsággal szerezhetünk meg. De kérni egyedül, anélkül hogy önmagunk is serény munkát végeznénk, mint egyéb dolgokban, úgy itt sem elegendő. Értelmünk tompasága és szívünk gonosz indulatai visszatartják lelkünket a szellemi és isteni dolgok szemléletétől és a földiekhez kötik le. Érzékiségünk ellenkezése oly nagy lehet, hogy nemcsak unalmat, hanem még undort is érzünk, ha az égiekre irányítjuk tekintetünket. Előítéletek és a szenvedélyek heve elhomályosítják értelmünket, a földiek felé irányítják törekvésünket, azért képtelenek vagyunk imádkozni. Le kell gyöznünk a testnek tehetetlenségét, fel kell szabadítanunk lelkünket az önmegtagadás által, uralkodóvá kell tennünk magunkban a szellemet az anyag fölött, akkor nemcsak könnyű lesz imádkozni, hanem kedves dolog is. Kemény munka néha megfúrni a kutat, hogy az élet vizére találjunk, mely az imádságban rejlik. Meg kell fontolnunk tehát az imádság jelentőségét és meg kell tanulnunk annak módját.

A könyv két nagy része:

Miért imádkozzunk?
Mit tesz imádkozni?; Az imádság nemesít; Az imádság istenít; Személyes érintkezés Istennel; Könnyű imádkozni; Lelkünk imádkozni óhajt; Kötelességünk imádkozni; Magasztaló imádság; Létünk célja; Nagy és szép dolog Istent magasztalni; Az imádság szelleme; Szeressünk imádkozni; A könyörgő imádság szükséges volta; Isten kegyelme nélkül lehetetlen üdvözülni; Önmagunkra hagyatva tévedésbe és bűnbe esünk; Imádság nélkül nincs kegyelem; Aki jól imádkozik, nem vész el; Az imádság elhanyagolása a hanyatlás kezdete; Imádság nélkül nincs lelki élet; Erőtlenné lesz a lélek; Nincs kitartás sem állhatatosság

Hogyan imádkozzunk?
Szóbeli és elmélkedő imádság; Az elmélkedés fontossága; A szóbeli imádság értéke; A szóbeli imádság módja; Nehéz-e elmélkedni?; Elmélkedni természetes; Az elmélkedő szellem ápolása; Az elmélkedés könnyebb módjai (1. Isten jelenléte; 2. Elmélkedő olvasás; 3. Elmélkedve imádkozni – három imamód; 4. Rózsafüzér; 5. Keresztút – szentképek – szertartások); Távolabbi előkészület az elmélkedésre (1. A magábaszállás – aggályok – figyelmünk összpontosítása – külső magatartás; 2. Szívtisztaság); Közelebbi előkészület (1. Az anyag megválasztása és elrendezése; 2. Segítő eszközök, a hangulat megőrzése; 3. Isten jelenléte; 4. Bevezető imádság; 5. Előgyakorlatok); Az elmélkedő imádság módjai (1. Megfontolás; 2. Elmélkedés; 3. Szemlélődés; 4. Érzékeink alkalmazása); Imatársalgások; Visszapillantás; Az elmélkedő imádság magasabb fokai (1. Buzdulatok imádsága; 2. Az egyszerű imádság; 3. Isten egyszerű szemlélete); Rendkívüli imádság (Ismerete; Mibenléte); Természetfölötti magábavonulás; Az érzékek éje; A nyugalom imádsága – megkötöttség; Teljes egyesülés; Elragadtatás; Átalakulás, lelki egybekelés; A mennyország; Az imádság adományainak óhaja; Alázatosság


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1926 | Oldalszám: 105, [4] | Méret: 16x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Sorozat: Korda könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |