Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Csávossy Elemér: A nagy Jel az égen. Mária-tiszteletünk alapjai és gyakorlata

A könyv az 1947-48-as Boldogasszony Évére készült és a Mária-tiszteletünk alapjait és gyakorlatát mutatja be. A Mária-tiszteletben megtestesül minden katolikus magyarnak minden égfelé irányuló vágya és kérése, bizalma és ígéretvárása. Ösi nemzeti tradícióink, történelmünk legszebb és hősökben, szentekben leginkább fényeskedő korszakai elevenednek meg a Nagyasszonynak égből felénk ragyogó képe előtt.

Az evilág realisztikus gondolkodással mosolyog rajta és a képzelet világába utalja vallásos elragadtatásunkat, máriás ígéretvárásunkat. Bár nem hitetlenekhez szól és az evilág embereihez a könyv, mégis hasznos dolog pár szóval előttük is megvédeni gondolkodásunk és vágyódásunk jogosult és igaz voltát. Azok az alapok ugyanis, melyeken Boldogasszony Évének reményei és lelkesedése felépülnek, történetet alkottak nemcsak Magyarországon, hanem világszerte, s megteremtették a keresztény kultúrát, melyből még a mai hitetlenség is táplálkozik, s ha „a gyümölcseikről ismeritek meg a fát” elvéből kiindulva mérlegeljük az emberiség történetének értékeit, nem kétséges, hogy az egyenleg melyik oldalra hajlik előnyösen. Nem jó és nem okos dolog tehát történeti tényekkel szemben lekicsinylő kézlegyintéseket tenni. Boldoggá az embert az eddigi történeti tapasztalat szerint csak a keresztény világfelfogás tette.

A hívőkhöz fordulva feltesszük a kérdést: Mi mutatja meg nekünk, katolikus magyaroknak, a Boldogasszony Év jelentőségét? Tagadhatatlan tény, hogy ma az egész katolikus világot valami máriás ihlet lengi át. Teológusok ma jobban, mint más korokban, máriás problémákról tanakodnak és vitatkoznak: Szűz Mária kegyelemközvetítői és társmegváltói szerepéről; Szűz Mária a Világ Királynője címének és liturgikus ünnepének kérdése mozgatja ma nem egy országban a katolikus elit nagyobb tömegeit. De főleg három tény bizonyítja legjobban a Mária-tisztelet hatalmas fellendülését az utolsó évtizedekben: 1. a világ felajánlása Szűz Mária szeplőtelen Szívének, kapcsolatban a fatimai eseményekkel; 2. Montforti Grignion Lajos, a legnagyobb Mária-tisztelők egyike, és az ún. tökéletes Mária-tisztelet legbuzgóbb apostolának szenttéavatása; 3. Szűz Mária testszerinti feltámadása és mennybemenetele dogmája ünnepélyes kihirdetésének közvetlen előkészítése.

A Mária-tiszteletnek ezzel a hatalmas fellendülésével kapcsolatosak az egyes országok, városok, községek, családok felajánlásai Szűz Mária szeplőtelen Szívének s a Világ Királynőjének, és az egyes országokban tartott nemzeti Mária-kongresszusok, melyek a nemzetközi Mária-kongresszusok újrafelvételét hivatottak előkészíteni az eucharisztikus világkongresszusok mintájára. Ezen a háttéren kell szemlélnünk a mi magyar nemzeti Mária-kongresszusunkat is a Boldogasszony Év keretében.

A könyv két nagy rész a következő:

I. rész: A Mária-tisztelet alapjai
I. A Mária-tisztelet hittani megalapozása. – Dóm vagy mellékkápolna?
II. Isten Anyja (1. Méltóságok méltósága; 2. Isten maga adós lesz; 3. Benne a Szentháromság családjában; 4. Magasabbrendű tisztelet)
III. Élők anyja – a mi anyánk (1. Nem cím, hanem valóság; 2. Mikor lett Szűz Mária a mi anyánk?; 3. Gyermekségünk tudatossága; 4. Krisztus társnője; 5. A kegyelem csatornája; 6. Újból: Magasabbrendű tisztelet)
IV. Világ Királynője (1. Királyné-anya; 2. Királyné-hitves; 3. Uralkodó királynő; 4. Magyarok királyné-asszonya)
V. Kegyelemközvetítő (1. Közvetítő a kegyelmek megszerzésében; 2. Közvetítő a kegyelmek kiosztásában; 3. Minden kegyelem közvetítője)
VI. Egyéb kiváltságok (1. A Szeplőtelen; 2. Folt nélküli tükör – bűnmentesség; 3. Szüzek szüze)
VII. Mennybemenetel (1. Isten Anyja; 2. A társmegváltó; 3. A lelkek anyja; 4. Világ királynője, szentek szentje, szüzek szüze)
VIII. Mária Szíve

II. rész: A Mária-tisztelet gyakorlata
I. A Mária-tisztelet forrása és gyökerei (Dicséret – tisztelet – szolgálat; A Mária-tisztelet jellemzői)
II. Igaz és hamis Mária-tisztelet (A képmutató Mária-tisztelet; Elbizakodott tisztelet Külsőséges tisztelet; Gáncsoskodó [kritikus] Mária-tisztelet; Aggályos és szűkkeblű Mária-tisztelet; Önző tisztelet; Állhatatlan tisztelet)
III. A szükséges és kötelező Mária-tisztelet (Szükséges-e a Mária-tisztelet az örök életre?; Szűz Mária és a halálos bűn; A kezdők Mária-tisztelete)
IV. A buzgóbb Mária-tisztelet (Megnyilvánulásai; Szűz Mária erényeinek követése; A Mária-tisztelet és a tudatos bocsánatos bűn; Követés – egyesülés – terjesztés)
V. A tökéletes Mária-tisztelet (A tökéletes Mária-tisztelet alapjai; A tökéletes önátadás mibenléte; A tökéletes önátadás feltételei; A tökéletes Mária-tisztelet gyakorlása)
VI. Átalakulás Szűz Máriába (Miben áll a mi átalakulásunk Szűz Máriába?; Átalakulás Jézusba és Istenbe) VII. Mária Szíve


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1947 | Oldalszám: 164 | Méret: 15x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |