Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Császár József: Gyóntatók zsebkönyve

A Gyóntatok zsebkönyve papok számára készült, azzal a céllal, hogy a bűnbánat szentségének kiszolgáltatását – ezt az angyalok vállainak is nehéz terhet – legalább némileg könnyebbé tegye.

A II. vatikáni zsinat előtti Egyházi Törvénykönyv (III. k., I. rész, IV. cím, I–IV. fej.) 41 kánont szentel a bűnbánat szentségének és ezeknek nagyobb része a bűnbánat szentségének kiszolgáltatójáról, éspedig főleg az ő joghatóságáról szól. De az Egyházi Törvénykönyv más helyein, főleg a szerzetes- és büntető jogot tárgyaló részeiben is vannak ide vonatkozó kánonok, melyeket – legalább röviden – szintén figyelembe vesz a Gyóntatok zsebkönyve.

A bűnök megbocsátása a bűnbánat szentségében a megszentelő kegyelem közlésével történik. A megszentelő kegyelem közvetítője pedig csak érvényesen felszentelt pap lehet, akinek – mivel a bűnök megbocsátása bírói ítélettel történik – joghatósága van a gyónók felett. Ezért a könyv először a bűnbánat szentségének kiszolgáltatásához szükséges joghatóságról és ennek korlátozásáról tárgyal, azután a gyóntató tulajdonságairól, kötelességeiről és felmentési hatalmáról szól. – A Függelék iratmintákat közöl.

A könyv tartalma:

I. A gyóntató joghatósága
1. §. A joghatóság fogalma és felosztása. A rendes joghatóság
2. §. A rendes joghatóság megszűnése
3. §. Az átruházott gyóntatási joghatóság
4. §. Az átruházott joghatóság megszűnése
5. §. Az Egyház által pótolt joghatóság
6. §. Joghatóság a tengeren utazók felett
7. §. Joghatóság a szerzetesnők felett. Szerzetesnők gyóntatása

II. A joghatóság korlátozása
8. §. Az esetek fenntartása. Ki élhet fenntartással?
9. §. A bűnök fenntartása
10. §. A fenntartás bekövetkezésének feltételei
11. §. A pápának specialissime fenntartott cenzúrák
12. §. A pápának különös módon fenntartott kiközösítések
13. §. A pápának egyszerűen fenntartott kiközösítések
14. §. A püspöknek fenntartott kiközösítések
15. §. A bűnök és cenzúrák fenntartásának megszűnése
16. §. A cenzúrák alól való feloldozás
17. §. Ki oldozhat fel a cenzúráik alól?
18. §. Gyakorlati eljárás a recursusnál

III. A gyóntató tulajdonságai
19. §. A gyóntató főbb tulajdonságai (Megfelelő jártasság a hittudományban; Lelkipásztori okosság; Példás élet)

IV. fejezet. A gyóntató kötelességei
20. §. A gyóntatónak mint tanítónak kötelességei
21. §. A gyóntatónak mint orvosnak kötelességei
22. §. A gyóntatónak mint bírónak kötelességei
23. §. A gyóntató kötelességei a gyónás után (A gyóntatás közben elkövetett hibák jóvátétele; A gyónási titok megőrzése)
24. §. A gyónási pecsét megsértése
25. §. A gyóntató kötelességei egyes, különleges bánásmódra szoruló gyónókkal szemben (Bánásmód az alkalmi bűnösökkel; Bánásmód a visszaeső bűnösökkel; Bánásmód a szokásos bűnösökkel; Betegek és haldoklók gyóntatása; De modo agendi cum iis, qui onanismo conjugali sunt addicti)

V. A gyóntató felmentési hatalma
26. §. A gyóntató felmentési hatalma (A vasár- és ünnepnap megszentelésére vonatkozó törvény; A böjti törvény; A húsvéti szentáldozás ideje; A fogadalom)
27. §. A gyóntató felmentési hatalma házassági akadályok alól
28. §. A gyóntató felmentési hatalma a szabályszerűtlenségek alól
29. §. A gyóntató felmentési hatalma a megtorló büntetések alól

Függelék. Iratminták különböző felterjesztésekre


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 198 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar, latin | Fájl méret: 6 MB |