Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Császár József: Gyónók kalauza

A Gyónók kalauza című könyv célja, hogy a híveket előkészítse és megtanítsa a jó és üdvös szentgyónásra. Összeállításánál a szerző alapul vette – főleg a fogalmi meghatározásoknál – a katekizmus szövegét, hogy így az iskolában tanultak felújuljanak, mélyebben bevésődjenek és állandósuljanak az olvasók lelkében. Az erkölcstanból – a rövidre szabott terjedelem keretében – felvette mindazt, amit a tárgyalt anyag és kitűzött cél szempontjából a híveknek kötelességeikre, a bűnre, a bűnbánat szentségére és a szentáldozásra vonatkozólag tudniok kell, hogy szentgyónásaikat Isten kegyelmével lelkük üdvösségére végezhessék.

Akik a Gyónók kalauzát figyelemmel, bűnbánó szívvel olvasgatják, sok hasznos ismeretet szerezhetnek, esetleg felmerülő kételyeikre felvilágosítást nyernek, felesleges kérdéseikkel nem terhelik a gyóntatójukat, és jól végzett szentgyónásukban visszanyerik lelkük nyugalmát.

A kalauz részei:

I. rész. Kötelességeink Isten és az Anyaszentegyház parancsában
I. fejezet: A szeretet parancsa Isten, önmagunk és felebarátunk iránt (Szeretet Isten iránt; Szeretet önmagunk iránt; Szeretet felebarátunk iránt; Az ellenségszeretet; Az alamizsnálkodás; A testvéri megintés; A felebaráti szeretet elleni bűnök).
II. fejezet: Isten 10 parancsa (Isten I. parancsa; Isten II. parancsa. Káromkodás, eskü, fogadalom; Isten III. parancsa. Szentmise, szolgai köznapi munkák; Isten IV. parancsa. Családtagok kötelességei egymás iránt. Elöljárók; Isten V. parancsa. Kár felebarátunk testi-lelki életében, a méhmagzat, jogtalan támadó, öncsonkítás ; Isten VI. és IX. parancsa; Isten VII. és X. parancsa. Lopás, károkozás, csalás, kártérítés; Isten VIII. parancsa. Hazugság, megszólás, rágalom, jóvátétel, gyanúsítás, vakmerő ítélet).
III. fejezet: Az Anyaszentegyház 5 parancsa (A böjti törvény; Tiltott idők).

II. rész. A parancsok megszegése: A bűn és különféle fajai
A bűn fogalma. Halálos és bocsánatos bűn; A bűn különféle fajai. Főbűnök, belső bűnök. Szentlélek elleni bűnök, égbekiáltó bűnök, idegen bűnök; A bűnök megkülönböztetése faj és szám szerint; A bűn okai, a kísértés, bűnre vezető alkalom; A bűn gonoszsága.

III. rész. A bűnök megbocsátása a bűnbánat szentségében
A lelkiismeret megvizsgálása; Lelki tükör; A bánat; Az erősfogadás; A gyónás; Az elégtétel; A búcsú.

IV. rész. A szentáldozás
A szentáldozás fogalma és hatása; Ki járulhat a szentáldozáshoz?; A szentáldozás szükségessége; Előkészület a szentáldozásra; A szentáldozás szertartása; A gyakori szentáldozás.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1946 | Oldalszám: 208 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |