Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

J. Castelbranco: Fatima nagy csodája

Ez a könyv a legérdekfeszítőbb könyvek egyike. Egy portugál pap foglalja össze azoknak a hallatlan csodáknak elbeszélését, amelyek egészen újkeletűek és elvitathatatlanul az egyháztörténelemnek legnagyobb eseményei közé tartoznak. Olvasására a bibliai Józsue csodája jut eszünkbe, aki a napot megállította járásában. Több jelenlévő tudós mondotta: „Láttam, de nem tudom megmagyarázni!” Olvassák tehát és ítéljenek az olvasók saját maguk. Megállapíthatják ezeknek a csodás eseményeknek nagy jelentőségét, amelyet 1930 október 13-án maga a fatimai püspök is hivatalosan jóváhagyott és amelyek minden bizonnyal Portugália csodás megújulásának kezdetét jelentik.

Ez a kiadás közli a „fatimai titkoknak” azt a részét, amelyet Lucia „az ég engedélyével, elöljárói óhajára” a jelenések 25 éves jubileuma alkalmával közölhetett. Ez a könyv lehetővé teszi a papságnak és az egyházi személyeknek a Fatimai Szűzanya fontos és annyira időszerű üzenetének elterjesztését a hívek, a katolikus ifjúság és a gyermekek között, hogy imával és engeszteléssel meghozzák mindenütt a keresztény élet újjászületését, kiengeszteljék a megsértett isteni Igazságosságot s elnyerjék a világnak a hőn óhajtott békét.

Egészen természetes, hogy sem a fatimai jelenések ténye, sem az azokkal kapcsolatos üzenetek nem tartoznak a tulajdonképpeni kinyilatkoztatáshoz, és nem hitigazságok. Sőt ezeknek a közléseknek a jóváhagyása akár a fatimai püspök, akár a vatikáni általános egyházi helynök által egyáltalán nem érintik az Egyház tévedhetetlenségét. Ez csupán csak a legkomolyabb emberi bizonyságot és biztosítékot nyújtja a felől, hogy a hivatalos kiküldöttek e fatimai események ellenőrzését egészen a kánoni szabályok szerint végezték és az eseményeket, bizonyítékokat jogilag helyeseknek ismerték el.

A könyv három részének tartalma:

Első rész: A jelenések
A váratlan jelenés (1917. máj. 13.)
Második jelenés (1917. jún. 13.)
Harmadik jelenés (1917. júl. 13.)
Harc Fatima ellen
Az elmulasztott jelenés (1917. aug. 13.)
A negyedik jelenés Valinhos-nál (1917. aug. 19.)
Az ötödik jelenés (1917. szept. 13.)
A három kis látnok kihallgatása
Fatima nagy napja. (1917. okt. 13.)
A nagy nap-csoda
A „nagy csoda”egyéb elbeszélései

Második rész: Az üzenet
A „nagy csoda” értelme
Legújabb hivatalos közlemények a fatimai titokról
Az angyali „előkészítés”
A fatimai titok
A látnokok megjegyzései a titokra vonatkozóan
Fatima hármas üzenete: Bűnbánat, rózsafüzér és Mária szeplőtelen Szívének tisztelete
1. Felhívás a bűnbánatra
2. Üzenet a rózsafüzérről
3. Üzenet Mária szeplőtelen Szívéről

Harmadik rész: A búcsújárás
A „nagy napcsoda” visszhangja
A titkos szervezetek elkeseredése Fatima ellen
Az egyházi tekintély
A kánoni eljárás és egyházi jóváhagyás
Fatima az Örök Városban
A fatimai zarándoklat
Fatima újjáteremtette Portugáliát
A fatimai kis látnokok sorsa
Felhívás a papsághoz
Felhívás a hívekhez
A Rózsafüzér Társulat
A fatimai jelenések 25-ik évfordulója
Komolyan kell vennünk a fatimai égi üzenetet!

Függelék
Az emberiség felajánlása Mária szeplőtelen Szívének. (Hivatalos szöveg)
Kilenced a fatimai Rózsafüzér Királynőjéhez
Nyilatkozat


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 190 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |