Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

J. Carbonel: Kisvirág. A kisded Jézusról nevezett Szent Teréz igaz története

A mű Kis Szent Terézről szól gyermekeknek. Az író előszava:

„Kedves Gyerekek, ez a könyv, amit most a kezetekbe adok, egy kedves kis szentnek az életét mondja el. Ne ijedjetek meg, életében semmiféle rendkívüliség nincsen, olyan, amit az ember nagyon szépnek talál, de nem tud utánozni. Terézke, akit az Egyház a szentek sorába iktatott, azt tette gyermekkorában, amit ti is tesztek mindennap, de mindent a lehető legjobban tett, és éppen e miatt jutott el a szentségig.

Jókedvű volt, telve élénkséggel, ismerte a ti játékaitokat és ugyanazokat az örömöket élvezte, mint ti; ezalatt szívében sohasem felejtette, hogy a föld nem igazi hazánk és a mennyei örömökre vágyott, amelyekre Isten mindnyájunkat teremtett. A bánatot is ismerte, sírt is néha, amint ti is szoktatok, de tudta, hogy a bánatot tökéletlenségünk és mások hibái miatt elégtételül el kell viselni. De még ennél is többet tett: örült a szenvedésnek, mert példaképe, a kis Jézus is sokat szenvedett. Azt mondtam: példaképe. Jézus a tietek, a ti példaképetek is, gyerekek! A kis Jézus kis testvére, igaz, a legkiválóbb isteni ajándékokban részesült: élénk értelme, rendkívül jó szíve, finom lelke volt és egész lényén megkapó bájosság ömlött el.

De ezek az előnyök elenyésznek ahhoz a szeretethez és ahhoz a vonzalomhoz képest, amellyel Isten iránt viseltetett és amiben őt utánozhatjátok. Nehéz volna elképzelni egyszerűbb szívélyességet, több odaadást az Atya és a gyermek között. A Miatyánk első szavait tartotta szeme előtt egész életében és halálában is.

Olvassátok ezt az életet, gyerekek; a részleteket a Szent nővérei mondták el nekem, akik együtt éltek vele a családban és a zárdában is. Egyébként minden változtatás nélkül átvettem, amit ő maga elöljáróinak parancsára írt, és ugyanazokat a kifejezéseket is használtam, mint ő. Tudom, hogy ebben a könyvben sok örömötök lesz: bátorságot merítetek ahhoz, hogy mindig a jót tegyétek és hamarosan megszeretitek ezt a Szentet, ezt a bájos hősnőt.

Teljes szívetekből hívjátok tehát őt segítségül, és ő, aki elsősorban titeket szeret, nem fog takarékoskodni az áldással és rózsáival, ahogyan Isten kegyelmeit költőien elnevezte, és amivel kezei telve vannak, hogy azokat az égből a földre, a ti lelketekre hullassa. Igyekezzetek ebben a kegyelemben előrehaladni, hogy a kis Jézus bennetek is olyan örömét lelje, mint Terézkében. Legjobb lesz az, ha szívetekben a nagylelkűséget, az egyszerűséget és a bensőségességet tápláljátok, amelyre titeket Védőszentetek tanít, hogy ti is jogot szerezhessetek, Urunk ígéreté értelmében, a mennyei Királyság legszebb helyeire, amelyek a kicsinyek számára vannak fenntartva.”


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1948 | Oldalszám: 127 | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |