Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bitter Egyed–Mathis Burkhard: Az Úr szántóföldje. Földművesprédikációk

A földművesosztály megbecsülése, a szeretet a földművesnép iránt, a hálás ragaszkodás a földművesnéphez, lelki és anyagi szükséglete iránti részvét képezték indítóokait a szóbanforgó földművesprédikációknak. Amiképpen a föld formátlan rögeiből terem számunkra a mindennapi kenyér, azonképpen e prédikációknak az a célja, hogy a falusi népnek a lelkipásztorok igehirdető ajkával lelki kenyeret nyújtson.

Mind gyakrabban hangzik fel napjainkban a panasz, hogy válságba jutott a falu. Falusi földművesnépünk tódul a város felé, ahol persze nem találja meg a számítását, és kitermelődik egy milliós, sorsával elégedetlen tömeg, mely elhelyezkedni nem tud, a falura visszatérni szégyell, és földönfutó, semmi vesztenivalója nem lévén, minden felforgató törekvésre mindig kész proletár sereggé válik. Így van ez külföldön is. Ennek egyik főokát abban kell keresni, hogy falusi népünk nem tud felemelkedni hivatása magaslatára, nem tudja kellőleg értékelni foglalkozása szépségét és értékeit.

Bitter Egyed és Mathis Burkhard svájci kapucinus atyák által összegyűjtött prédikációk azt a célt szolgálják, hogy földművesnépünk előtt az ő hivatása szépségeit feltárja, és így a föld és hivatása szeretetére ébressze.

A könyv prédikációi:

I. Szántás-vetés
1. A földműves és az Úristen
2. A földműveshivatás
3. Urunk földműves asszonyainak feladatai
4. A földműves keresztútja
5. A mindennapi kenyér gondja
6. Földmüvesválság, földművesszükség, földművesöröm
7. A földműves és az egyházi év
8. A földműves és a szülőföld
9. Az Egyház kultúrmunkája
10. Jézus a jó Pásztor és a földműves
11. A földműves és az Egyház
12. Az Egyház és a földművesnép
13. Remete Szent Antal a földműves-védőszent

II. Növekvés és érés
14. A földművescsalád
15. A kenyér
16. A megszentelő kegyelem
17. Az Oltáriszentség és a földműves
18. Földműves, legyen a te házad kápolna
19. A babonaság
20. A földműves és az Egyház áldása
21. A cselédség
22. Szent Zita a hűséges cselédleány
23. Flüi Szent Miklós és a földművescsalád
24. Apostolkodás falun

III. Aratás és nyugalom
25. A szent célért való imádkozás
26. Szent Vendel ünnepén
27. Az imafohász és alpesi ének
28. A Mária-tisztelet
29. Nyugalom – halál
30. Halottak estéjén
31. Arató hálaünnep


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1938 | Oldalszám: 211, [1] | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Fordító kiadása | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |