Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bíró Bertalan: A szegedi üstökös. Történelmi regény a Hunyadiak korából

Nemcsak a régi, de a legújabb korban is történeti szerepet játszott Szegedet teszi regénye címadójává a szerző. Hunyadi János és családja valóban nemcsak beírta, hanem bele is véste nevét a magyar történelembe, ezért a család múltjából és életéből ma is olyan hatóerők sugároznak széjjel, melyek lelkesítenek és magukkal ragadnak az áldozatos élet önfeláldozó hősiesség magaslataira. Hunyadi János úton van s elfáradva betér a kondás Markó kunyhójába, aki megvendégeli, de miközben vendége alszik, elárulja a közeli haramiáknak abban a reményben és kikötéssel, hogy a zsákmány fele őt illeti, de a martalócok kisemmizik őt. Mikor azután újabb utasok járnak arrafelé, a rablók ezek ellen sietnek, az őrizetére hagyott két emberrel könnyen elbánik Hunyadi, közben Markó is észbe kap, kész a gyanútlan Hunyadit elkalauzolni Nándorfejérvárra, de e helyett Brankovics György szerb fejedelem székhelyére, Szendrőbe vezette. Ott áruló útján már tudtak jöveteléről, és a fejedelemhez kísérték a csárdából, ahova betért a kondással. Brankovics a sok jóért, amit Hunyaditól kapott, elárulja a hőst, Magyarország kormányzóját, ki akarja szolgáltatni a szultánnak jó váltságdíj fejében. Ellenségei egymásután támadnak az ország ellen, de Hunyadi túljár eszükön, s mikor az országot minden kapzsi főúr és szomszéd marcangolja, megjelenik seregével, világraszóló küzdelem fejlődik ki, a törököt szorongatja, mellette van Kapisztrán Szent János és az összetoborzott hadsereget meg a magyar vitézekkel a világtörténelem egyik legnagyobb jelentőségű harcát vívja meg és egyik legragyogóbb győzelmét aratja Nándorfejérvárnál. A harc heves volt, sokba került, elvitte a halál nemsokára Hunyadit, de követte őt Kapisztrán is. A hős vicekapitánynak, Ország Mihálynak és a fegyveres vitézként harcoló és szolgáló Lehotay Máriának nem lehetett a nagy törökverő hős násznagya, amint nekik megígérte. A 1ehotai vár újra benépesült a frigy nyomán, csak a mohácsi vészt követő kor tette ismét otthontalanná a lehotai várurakat. Hunyadi János emberfeletti alakja, Kapisztrán hősi személyisége elragadó. Brankovics és Cillei Ulrik hitványsága mindenütt elveszi méltó büntetését. Sikerült alkotás, a magyar múlt egyik legdicsőbb fejezetét ismerjük meg belőle.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 203 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |