Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Beaudenom: Elmélkedések az evangéliumról – III. kötet

Ennek az elmélkedést könyvnek a célja kettős: kiemelni az elmélkedés tárgyának felbuzdulásra serkentő oldalát és a belőle meríthető gyakorlati alkalmazást. Minden elmélkedési könyv erre a kettős célra törekszik ugyan, de nem ezen a sajátos módon. Ez a könyv kimerítőbben foglalkozik a gyakorlati eszközökkel. Bizonyos fokozat szemmeltartásával alakítani igyekszik a jámborságra törekvő lelket. Az igazságok itt nem annyira mint megfontolásból leszűrt igazságok jelentkeznek, hanem inkább mint átélt igazságok. Maga Jézus, az Ő példája, érzelmei és szavai sugározzák reánk, isteni napként, a világosságot, meleget és életet.

Az első kötet úgyszólván kizárólag az Úr Jézus példáján keresztül szólnak hozzánk. Betlehemben és Názáretben Jézus még kicsiny ahhoz, hogy közölje velünk érzelmeit és gondolatait, azt azonban lehetővé teszi, hogy világosan és szívünket megindító módon felismerjük azokat. Velünk való kapcsolata már ebben az időben is mélységesen megfogja szivünket, de ez azért még nem barátság.

Később (a II és II. kötetben), mikor az isteni Mester harminc évének szépségében, szeretete csodáinak és varázsának ragyogásában jelenik meg előttünk, akkor majd tökéletes barátságot köthetünk vele: a tanítványnak és bizalmasnak a barátságát, mely az Ő részéről mindenekelőtt lelkének gazdag kiárasztásában nyilatkozik meg, majd véres áldozatokban adja bizonyságát és végül tökéletesen beteljesül, isteni életének közlésével lelkünkben és szent testével keblünkben. Akkor majd csatlakozhatunk hozzá, akár úgy, mint a galileai halászok, akik kíséretébe szegődtek, akár úgy, mint a szent asszonyok, akik szükségleteiről gondoskodtak. Elvegyülve ebben a kis csoportban, mi is hallgathatjuk majd, amit „Isten országáról” beszél, s velük együtt csodálhatjuk Őt. Érezhetjük, amint rajtunk is megpihen a tekintete úgy, mint ahogy rajtuk pihent, és eddig ismeretlen érzések remegtetik majd meg szivünket, melyet lassankint teljesen megnyer magának.

Ennek a harmadik kötetnek az elmélkedései:

1. Jézus imája a hegyen; 2. Hogyan imádkozott Jézus; 3. Úgy imádkozzunk, mint Jézus; 4. Elmélyedés a részletekben
5. Az Egyház alapítása
6. Kötelességünk, hogy apostolok legyünk
7. A hegyibeszéd
8. A Boldogságok és a mi emberi természetünk
9. A Boldogságok fönséges bölcsessége
10. Isten országának kinyilatkoztatása
11. A Boldogságok – követelései
12. Parancsok és tanácsok
13. Az átkok
14. Megfeledkezés az égről
15. Bizalom Istenben
16. Az Istenbe vetett bizalom mély bölcsessége
17. A felebaráti szeretet. Helyes értelmezése; 18. Kötelezettsége; 19. Tanácsok; 20. Mint önmagamat; 21. Lelkiismeretvizsgálat; 22. „Ahogy én szeretlek titeket”
23. Jézus és az apostolok
24. Ahogy Isten szeret bennünket
25. A szeretet Istenben és Jézusban
26. „Hagyd ott ajándékodat”
27. Az egyszerű igazság
28. A tisztaság; 29. A szép erény; 30. „Boldogok a tisztaszívűek”; 31. A tiszta szívek meglátják Istent
32. A szándék egyenessége
33. A „Miatyánk”. Isten valóban atya; 34. A lelkek egysége
35. „Ki vagy a mennyben”
36. „Szenteltessék meg a Te neved”; 37. Isten növelése
38. „Jöjjön el a Te országod”; 39. Magasztos feladat
40. A buzgóság. Külső eszközei; 41. Belső eszközei
42. A láthatatlan Egyház
43. A hitetlenek sorsa
44. Isten terve
45. Elszakadt testvéreink
46. Pillantás a jövőbe
47. „Legyen meg a Te akaratod”; 48. A parancsolatok és a tökéletesség
49. „Miként a mennyben”. Az eszményi mintakép; 50. Lehetséges ez?; 51. Az élet a mennyben
52. A mennyország törvénye a szeretet; 53. A szeretet a mennyben tiszta; 54. A szeretet a mennyben állandó; 55. A szeretet a mennyben általános
56. „Add meg nekünk ma”
57. „Mindennapi kenyerünket”; 58. A mennyei kenyér; 59. Szent éhség
60. „Bocsáss meg, mint ahogy mi megbocsátunk”; 61. Isteni megegyezés
62. „Ne vigy minket kísértésbe”; 63. Föl a magasba!; 64. Jó-e a kísértés, vagy rossz?; 65. Kísértés és bűn
66. „Szabadíts meg a gonosztól”; 67. Irtózás a bűntől; 68. A rossz, mely szenvedést okoz nekünk; 69. Ments meg minket a csapásoktól!
70. Mit jelent számunkra Isten, az Atya; 71. Hogyan távolodunk el Istentől; 72. Hogy fogadja az Atya a bűnbánót?; 73. Higgyünk ebben a szeretetben; 74. Fölülmúlja az emberi szívet
75. Valóságos atyaság
76. „Aki engem lát, az Atyát is látja”; 77. Mindig azt teszem, amiben Neki kedve telik; 78. Úgy, mint Jézus; és ővele; 79. Ennek az egyesülésnek a gyakorlata
80. „Én és az Atya egy vagyunk”; 81. Az Atyaisten működése Jézusban; 82. Hódolat az egyesülés előtt
83. Egyesülésünk Istennel. Természete; 84. Módja; 85. Szépsége és termékenysége
86. Magdolna Jézus lábainál; 87. Jézus érzelmei; 88. „Ha tudná!”; 89. A bocsánat; 90. E jelenet nagysága
91. Az eltévedt bárány
92. Visszatérés az akolba
93. „Jöjjetek hozzám”
94. Jézus mindegyikünknek mindene
95. „Mindnyájan”: kivétel nélkül
96. A keresztet nem veszi le vállunkról
97. Vigasztalással, vagy a nélkül
98. „Discite a me” – tanuljatok tőlem
99. „Megtaláljátok a békességet”
100. Jézus nyomában
101. A kereszt hordozása


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1935 | Oldalszám: 284 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |