Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Beaudenom: Elmélkedések az evangéliumról – I. kötet

Ennek az elmélkedést könyvnek a célja kettős: kiemelni az elmélkedés tárgyának felbuzdulásra serkentő oldalát és a belőle meríthető gyakorlati alkalmazást. Minden elmélkedési könyv erre a kettős célra törekszik ugyan, de nem ezen a sajátos módon. Ez a könyv kimerítőbben foglalkozik a gyakorlati eszközökkel. Bizonyos fokozat szemmeltartásával alakítani igyekszik a jámborságra törekvő lelket. Az igazságok itt nem annyira mint megfontolásból leszűrt igazságok jelentkeznek, hanem inkább mint átélt igazságok. Maga Jézus, az Ő példája, érzelmei és szavai sugározzák reánk, isteni napként, a világosságot, meleget és életet.

Az első kötet úgyszólván kizárólag az Úr Jézus példáján keresztül szólnak hozzánk. Betlehemben és Názáretben Jézus még kicsiny ahhoz, hogy közölje velünk érzelmeit és gondolatait, azt azonban lehetővé teszi, hogy világosan és szívünket megindító módon felismerjük azokat. Velünk való kapcsolata már ebben az időben is mélységesen megfogja szivünket, de ez azért még nem barátság.

Később (a II és II. kötetben), mikor az isteni Mester harminc évének szépségében, szeretete csodáinak és varázsának ragyogásában jelenik meg előttünk, akkor majd tökéletes barátságot köthetünk vele: a tanítványnak és bizalmasnak a barátságát, mely az Ő részéről mindenekelőtt lelkének gazdag kiárasztásában nyilatkozik meg, majd véres áldozatokban adja bizonyságát és végül tökéletesen beteljesül, isteni életének közlésével lelkünkben és szent testével keblünkben. Akkor majd csatlakozhatunk hozzá, akár úgy, mint a galileai halászok, akik kíséretébe szegődtek, akár úgy, mint a szent asszonyok, akik szükségleteiről gondoskodtak. Elvegyülve ebben a kis csoportban, mi is hallgathatjuk majd, amit „Isten országáról” beszél, s velük együtt csodálhatjuk Őt. Érezhetjük, amint rajtunk is megpihen a tekintete úgy, mint ahogy rajtuk pihent, és eddig ismeretlen érzések remegtetik majd meg szivünket, melyet lassankint teljesen megnyer magának.

Ennek az első kötetnek az elmélkedései:

1. A Szeplőtelen Fogantatás. A szépségben
2. A Szeplőtelen Fogantatás. Irtózás a bűntől
3. Mária a templomban. Az előkészület
4. Mária a templomban. A Megváltó eljövetelét siettető vágyódás
5. Az angyali üdvözlet
6. Az angyal távozása után
7. A megtestesült Ige
8. A Szentlélek. Műve Jézusban
9. A Szentlélek. Működése Jézusban
10. Jézus élete Máriában. A megtestesülés és a szentáldozás
11. Jézus élete Máriában. A természetfölötti élet
12. Szent János, az előhírnök. Példaképünk
13. Mária látogatása. Az isteni élet kiárasztása
14. Mária látogatása. A Magnificat
15. Mária látogatása. Szent Erzsébet
16. Szent József és szerepe
17. Az önmegtagadás három remekműve
18. Szent József aggodalma. Mária hallgatása
19. Isten útjai
20. Elhagyatva
21. Jézus születése
22. Dicsőség Istennek
23. Béke Istennel
24. Béke az emberek között
25. Az angyalok a jászol előtt
26. A pásztorokkal
27. Egy egyszerű lélek imádása
28. A kicsinyek és alázatosak
29. A kisded Jézus előtt
30. Mária bensőséges viszonya Jézussal
31. Mária kedveskedései
32. Az isteni Gyermek az én karomban
33. Mária táplálja Jézust
34. Egyesülve Szent Józseffel
35. Gyakorlati kivitel
36. A bölcsek meghívatása
37. A bölcsek útja
38. A bölcsek a titok előtt
39. A bölcsek ajándékai
40. A kegyelem visszautasítása
41. Az üldözés. – A menekülés
42. Tökéletes engedelmesség
43. Az aprószentek
44. Isten eljárásának igazolása a szenvedésben
45. A körülmetéltetés
46. Jézus szent neve. Ez a név személyére emlékeztet
47. Jézus szent neve. Egy név tisztelete
48. Jézus szent neve. Nagy ez a név
49. Jézus szent neve. Ez a név mindenható
50. A bemutatás. Első kilépés a világba
51. A bemutatás. Isten, aki felajánlja magát
52. A bemutatás. Simeon
53. A bemutatás. Anna és a buzgó lelkek kis száma
54. A bemutatás. Anna és a jámborság
55. A bemutatás. Anna és a buzgóság
56. A bemutatás. Mária örömei
57. A bemutatás. Az öröm és a fájdalom Isten tervében
58. A bemutatás. Mária és a eljövendő szenvedések
59. Rejtett élet. – Közönséges élet Isten terve
60. Rejtett élet. – Közönséges élet. Egy Isten példaadása
61. A szegénység Názáretben. A szegénység és a természetfölötti lény
62. A szegénység Názáretben. A szegénység különböző nemei
63. Az alázatosság Názáretben. Tanulságai
64. Az alázatosság Názáretben. Nagyság és áldozat
65. Munkás élet Názáretben. A munka természete és értéke
66. A munka Názáretben. A munka megválasztásáról és annak indokairól
67. A munka Názáretben. Lelkiismeretvizsgálat Jézus lábainál
68. A családi élet Názáretben. Az isteni és az emberi
69. A családi élet Názáretben. Az egység eszménye
70. A családi élet Názáretben. A kölcsönös szeretet
71. Az elveszett és megtalált Jézus. A Gondviselés terve
72. Az elveszett és megtalált Jézus. A megpróbáltatás értéke
73. Az elveszett és megtalált Jézus. A jámbor lelkek megpróbáltatása
74. Az elveszett és megtalált Jézus. Isten könyörületessége irántunk
75. Az elveszett és megtalált Jézus. Példa és tanítás
76. Az elveszett és megtalált Jézus. Megpróbáltatásban. – A cselekvés kötelezettsége
77. Az elveszett és megtalált Jézus. A megpróbáltatás alatt
78. Az elveszett és megtalált Jézus. A buzgóság szerepe a megpróbáltatásban
79. Az elveszett és megtalált Jézus. A megpróbáltatás után
80. A benső élet Názáretben. Jézus lelke
81. A benső élet Názáretben. Mária és József
82. Benső élet. A meghívatás
83. Benső élet. Az emelkedés útja


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1935 | Oldalszám: 330 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 12 MB |