Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bangha Béla: Világhódító kereszténység. A társadalom visszavezetése Krisztushoz. Módszertani tanulmány

Szédítő távlatok, roppant lehetőségek! Az egész mű a világszéles krisztusi igény méreteibe tágult egyetlen gondolat, utolsó ízéig átgondolt vezéri haditerv: hogyan lehetne az Istentől elfordult emberi társadalmat visszavezetni Krisztushoz? Egy élet munkája ez, hatalmas, minden frontot megharcolt és közben egyetemes látásig emelkedő, „minden egyházak gondját” szívében hordozó apostoli lélek tapasztalatainak kristálytiszta leszűrödése, minden erőt sorompóba hívó kiáltása. Roppant gondolati építmény, valóságos „apostológia” ez a mű, de ugyanakkor ízig-vérig gyakorlati, tettbe, életbe, megvalósulásba kívánkozik minden sora.
A Világegyházat vezéri pillantással átfogó biztos szem, kíméletlenül reális józanság, szilárd valóságérzékkel párosult nemes, diadalmas optimizmus, izzó meggyőződés, páratlanul lebilincselő stílus adnak egymásnak találkozót ebben a munkában. Az első magyar könyv, mely merész, de jogosult igénnyel egyenesen a Világegyház asztalára kívánkozik, az egyházfejedelmek, papok, Krisztus ügyéért lelkesen dolgozó világi apostolok kezébe, szívébe-lelkébe, hogy egyetlen hatalmas lendítőerővé válva korszakot nyisson talán az egész Egyház életében.

A tartalom:
Előszó: Krisztusnak a világot s a világnak Krisztust!

1. fejezet: Alapvető kérdések
A Krisztusország egyetemes diadalravitelének parancsa
Az emberi közreműködés szerepe a Krisztusország terjesztésében
A kereszténység mai helyzete
Az elkereszténytelenedés történeti útja
A kereszténység sorsdöntő órái
A mai helyzet nehézségei
Lehetséges-e a világot Krisztusnak visszahódítani?

2. fejezet: A hódító munka tárgyi feltételei
A helyzet ismerete
Nagyvonalúság
A gondolati befolyásolás jelentősége (A tömegek eszmei befolyásolhatósága; Tervszerű befolyásolás; Világnézeti befolyásolás)
A keresztény eszmeterjesztés
A) A tömegek elérése
B) A tévedések leküzdése (A tévedés világuralma; Megdönthetetlen-e a tévedések uralma?)
C) Az igazság diadalravitele (Az igazsághirdetés fontossága; A pozitív hitépítés hiányai; Az igazságterjesztés művészete)
D) Az igazságterjesztés technikája ás megszervezése (Az igazságterjesztés technikája; Az igazságvédelem és igazságterjesztés megszervezése)
Keresztény kultúrairányítás (A keresztény kultúraalakítás feladatai; A keresztény kultúrmunka technikája; Keresztény kultúrpolitika)
E) Közéleti kereszténység („Politizáló” vagy politikamentes kereszténység?; Szociális kereszténység)
F) Világtávlatok (A keresztény unió akadályai; Út az unió felé; Mik volnának e téren a követendő utak?; A zsidók; A pogány népek; Egyetemes célkitűzés)
A lelkipásztorkodás a hódító munka szolgálatában (Korszerű lelkipásztorkodás; A lelkipásztori hódító munka feltételei; A hitoktatás a hódító munkában; A katolikus iskola; Elegendők-e a lelkipásztori eszközök?; Miért nem elegendők a jelzett feladatokra a pasztoráció eszközei?; Függelék (A magyar példa; Egy külföldi példa)

3. fejezet: A hódító munka alanyi feltételei
Erőink fokozása
A) Mennyiségi erőszaporítás (Papi és szerzetesi erők; A világi apostolok elfeledett hadserege)
B) Minőségi erőgyarapítás (Lelkületi képzés; Természetfölőtti erőgyarapítás; Elméleti képzés; Gyakorlati kiképzés; A világi apostolok képzése; A Katolikus Akció szerepe)
C) Tervszerűség (Szakszerűség; Munkafelosztás; Az erők előteremtése; Az anyagiak; A vezetés tervszerűsége)
A közvetlen teendők
Zárszó: Mindenek megoldása: Krisztus!


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 315 | Méret: 23x14 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Pázmány Péter Irodalmi Társaság | Nyelv: magyar | Fájl méret: 14 MB |