Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bangha Béla (össz.): Az Eucharisztia. Az Oltáriszentség tanának hittani és erkölcsi tartalma

Az Eucharisztia, vagyis az Oltáriszentség a hívő katolikus szemében: minden. Krisztus maga, amint a kenyér s bor színe alatt köztünk jelen van az oltáron. Ami nagyot és hatalmast, kedvest és megrázót ez a szó mond: Krisztus, azt tartalmazza számunkra közeli és eleven valóságban az Eucharisztia.

Soha ember ilyen magasat ki nem találhatott, ilyen merészet ki nem gondolhatott volna, mint amit a megtestesült Örök Szeretet eszelt ki azért, hogy ha nem is láthatólag, de érezhetőleg, ha nem is foghatólag, de a hit által elérhetőleg közöttünk maradjon, a golgotai áldozatot jelképesen s valóságosan mindig újra megelevenítse s az Isten bennünk-lakásának táplálék alakjában új formát és bizonyságot adjon.

A katolikus hívő lelkület épp ezért már az apostolok s az apostoli atyák kora óta megrendült tisztelettel, hódolattal és hálával vette körül az oltár misztériumát. Magának a szentség szerzőjének példájára „hálaadásnak”, Eucharisztiának tekinti a szent áldozatot s a csodálatos jelenlétet magát. Valóban, az első érzület, amellyel az Oltáriszentség szerzéséért az Istennek tartozunk, a hála, az „eucharisztia”. De a tevékeny, tanulékony, az oltár titkaiba behatolni igyekvő eucharisztia.

Ez a könyv azt célozza, hogy a titkok titkát annyira, amennyire lehet, az érdeklődő előtt feltárja. Hogy a legszebb és legszentebb keresztény misztériumot felmutassa azok előtt, akik annak hittani és erkölcsi tartalmával, szellemi és társadalmi hatásaival megismerkedni akarnak. Ezért veszi szemügyre az Oltáriszentségnek először a hitvédelmi alapjait, aztán a dogmatikai tartalmát, majd erkölcsi, társadalmi, irodalmi, művészeti s egyéb kisugárzásait. Mindenegyes fejezetét a magyar katolikus élet egy-egy szellemi előkelősége írta. Az egész mű csokor akar lenni az eucharisztikus Krisztus oltára előtt a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus alkalmával. De olyan csokor, amelynek illatát magukba is szívják azok a magyar katolikusok, akik e fölséges titok mellett nem óhajtanak vakok és süketek gyanánt érzéketlenül tovább menni.

Ha valaha, itt kell tágra tárni a kaput s a belépőt szeretettel nógatni: Tolle, lege! Vedd és olvasd!

A könyv tanulmányai:
Tóth Tihamér dr.: Oltáriszentség a hit diadala
Borbély István dr. S. J.: Milyen alapon hiszünk az Oltáriszentségben?
Szamek József dr.: Az Oltáriszentség dogmatikai tartalma
Schmiedt Béla dr.: Az Eucharisztia gyümölcsei
Csávossy Elemér dr. S. J.: Az Oltáriszentség és az Egyház
Breyer István dr.: Az Oltáriszentség az Egyház istentiszteleti életében
Kühár Flóris dr. O. S. B.: Az Oltáriszentség az őskeresztény irodalomban
Artner Edgár dr.: Az Eucharisztia az ókeresztény emlékeken
Dombi Márk dr. S. O. Cist.: Az Oltáriszentség, a szeretet köteléke
Glattfelder Gyula dr.: A társadalmi egyensúly titka
Székely László dr.: Az Oltáriszentség a szentség iskolája
Szunyogh Xavér dr. O. S. B.: Az Eucharisztia tisztelete
Szántay-Szémán István dr.: Az Eucharisztia Kelet liturgiájában
Somogyi Antal dr.: Az Eucharisztia és a művészetek
Jajczay János dr.: Az Eucharisztia az ábrázoló művészetekben
Harmat Artúr: A zene az Oltáriszentség szolgálatában
Bíró Bertalan dr.: Az eucharisztikus világkongresszusok története
Bangha Béla dr. S. J.: Eucharisztikus feladataink

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k712.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1938 | Oldalszám: 276, [1], [8 tábla kép] | Méret: 23x15 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 18 MB |