Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Az Esztergomi Katolikus Nyári Egyetem 1934. évi előadásai

Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 1933-ban alapította meg a magyar Katolikus Nyári Egyetemet Esztergomban, s ugyanezen év nyarán kezdődtek meg ott az előadások. Ez a kötet a második év előadásait (az első esztendő előadásainak szövegét nem sikerült nyomtatásba adni) tartalmazza.

A kötet előadásai mind kapcsolatban vannak azzal a problémakörrel, mely különösen az akkori Németországban voltak az érdeklődés központjában, amit a laikus egyszerűen faji kérdésnek nevez, s ami a valóságban a modern természettudományok több ágát foglalja magában: a biológia, örökléstan, származástan, embertan és a belőlük legújabban kifejlődő eugenika. Ezek eredményeit tárják fel ez előadások, hogy egyrészt a tudomány valóságos állását ismertessék, másrészt pedig a tudomány kétségtelen eredményeire nézve Egyházunk álláspontját körvonalazzák. Egyház és tudomány sohasem állhat egymással szemben, mind a kettő az igazságot keresi, – és a tudományos megállapítások társadalmi és erkölcsi következéseire nézve az Egyháznak megvan az ő nézete, melyhez nekünk katolikusoknak igazodnunk kell: ezt a két tanítást egyképpen vallották a Nyári Egyetem teológus előadói és azok a laikus természettudósok, akik előadásaik megtartásával hitet tettek tudományukról, de egyszersmind az Egyházhoz való hű ragaszkodásukról is. Az előadások sokakat el fog igazítani a problémák között olyképpen, hogy felszabadítja őket különböző hamis irányok szuggesztiója alól és megtartja őket a katolikus úton.

A kötet csak a fentemlített témakörbe (eugenika stb.) vágó előadásokat közli, elhagyva az egyéb: irodalom- és művészettörténeti, zenetudományi előadásokat.

A kötet előadásai:

Tóth Tihamér: Eugenika és katolicizmus
Kecskés Pál: Egyén és faj viszonya a keresztény társadalmi etika megvilágításában
Huzella Tivadar: A biológia múltja és jelene
Lengyel Júlia: Az élettudomány kísérleti eredményei
Gimesi Nándor: Az öröklésről
Ábrahám Ambrus: A származástan és a mai biológia
Dudich Endre: Az ember származása
Bartucz Lajos: Az emberfajták és a magyarság faji összetétele
Balassa Brúnó: A modern pedagógiai naturalizmus


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1935 | Oldalszám: 267, [2], [6 tábla kép] | Méret: 24x17 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 14 MB |